NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY TIẾNG HÀN: “덕은 오랜 시간을 두고 만들어진다.”

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺   칼뱅의 가장 훌륭한 제자로 존 녹스가 꼽힌다. 존 녹스는 31세에 결혼했으나 9년만에 아내와 아들을 잃었다. 체력이 약했던 그는 초인적인 힘을 발휘해 왕성한 집필활동을 벌였다. 그는 묘비명이 없는 무덤에 묻어달라는 유언을 남기고 55세에


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký