LUYỆN DỊCH QUA BẢN TIN HÀN – VIỆT

애플, 베트남에서 헤드폰 생산

Apple sản xuất tai nghe ở Việt Nam

GV thực hiện : Trương Gia Bảo

더 인포메이션 보도에 따르면 애플은 미국과 중국간 갈등 격화로 제조 기반을 다변화할 움직임을 보이고 있으며 루머로 나돌던 오버이어 헤드폰 베트남 생산을 계획 중이다.
미국 디지털미디어 기업인 디지탈미디어는 “애플이 중국에서 이미 생산한 구형 모델의 제조를 보완하는 데 그치지 않고, 베트남의 공장을 활용해 완전히 새로운 제품을 생산하는 것은 이번이 처음”이라고 말했다.
고어텍과 룩스셰어 등 중국 업체 두 곳이 중국과 베트남 양국에서 제품을 조립할 것으로 예상된다. 애플베트남은 이 같은 보도에 대해 언급을 피했다.
‘에어팟 스튜디오’로 불리는 신형 헤드폰은 귀와 목 감지, 맞춤형 이퀄라이저 설정 등 다양한 새 기능을 갖추었으며 기존 비츠 헤드폰과 차별화된다. 블룸버그에 따르면, 새로운 헤드폰은 변형 가능 마그네틱 밴드를 가진 터치 제어 기술을 기반으로 한다. 업계 루머에 따르면 애플은 올가을 349USD 정도의 가격에 신제품을 출시할 예정이다.
이달 초 닛케이아시안리뷰는 애플이 기존 에어팟2 생산량의 약 30%(약 300만~400만대)를 이번 분기에 중국에서 베트남으로 이전 생산할 것이라고 보도했다.

[편집국]
출처 : 베한타임즈 (http://www.viethantimes.com)

 

 1. TỪ VỰNG
 2. 생산 :    Sản xuất, chế tạo
 3. 인포메이션 :    Thông tin
 4. 보도 :    Sự đưa tin, đăng tin
 5. 갈등 :   Sự mâu thuẫn, xung đột
 6. 격화 :    Gay gắt, dữ dội, trầm trọng
 7. 제조 :    Chế tạo
 8. 기반 :    Cơ bản
 9. 다변화 :    Đa biến hoá, thay đổi nhiều
 10. 루머 :    Tin đồn
 11. 기업 :    Doanh nghiệp
 12. 구형 :    Mẫu cũ, kiểu cũ
 13. 보완하다 :     Bổ sung
 14. 공장 :    Nhà máy, xưởng
 15. 활용하다 :     Vận dụng
 16. 업체 :    Doanh nghiệp, công ty
 17. 조립하다 :     Lắp ráp
 18. 언급 :    Đề cập, nhắc đến
 19. 신형 :    Kiểu mới
 20. 감지 :    Cảm nhận
 21. 맞춤형 :    Loại hình phù hợp
 22. 이퀄라이저 :    Bộ cân bằng
 23. 설정 :    Thiết lập
 24. 갖추다 :     Trang bi, có
 25. 기존 :    Vốn có, sẵn có
 26. 차별화되다 :     Trở nên khác biệt
 27. 변형 :    Sự biến đổi
 28. 마그네틱 :    Từ, từ tính
 29. 밴드 :    Dây, nẹp, đai
 30. 터치 :    Chạm, cảm ứng
 31. 제어 :    Sự điều khiển, vận hành, kiểm soát
 32. 기술 :    Kỹ thuật
 33. 업계 :    Ngành, giới
 34. 올가을 :    Mùa thu này
 35. 출시하다 :     Đưa ra thị trường
 36. 생산량 :    Sản lượng
 37. 분기 :    Quý

 

5 1 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
Phạm Vi
Phạm Vi
2 năm cách đây

Em sẽ luyện dịch thử bài này ạ

1
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x