인생의 진실 30가지: 30 sự thật (chân lý) của cuộc sống.

인생의 진실 30가지: 30 sự thật (chân lý) của cuộc sống.

 

 

첫번째 진실: sự thật đầu tiên

 

이 세상에 진실로부터 도망칠 수 있는(có thể thoát khỏi sự thật) 사람은 없다. 살면서 때로는 피하고 싶은(muốn tránh) 진실과 맞닥뜨려야 할 때가 있다(đôi khi phải đối mặt). 그냥 모른 채 살면 좋겠지만 진실은 너무 끈질겨서(quá dai dẳng) 우리 발목을 잡(níu, giữ chân)고 놓아주(buông)지 않는다.

 

두번째 진실: sự thật thứ hai

 

비상한(phi thường) 용기 (dũng cảm, dũng khí)없이는 불행의(bất hạnh) 늪을(đầm lầy) 건널(vượt qua) 수 없다. 누구나(bất cứ ai. mọi người) 불행을 피해갈 수는 없지만, 그렇다고 이겨내(vượt qua)지 못할 불행도 없다. 세상에 대한 원망과(sự oán giận, hận thù) 자기연민 (từ bi của chúng ta)을 이겨낼 용기만 있다면 우리는 모든(tất cả, mọi) 고통으로부터(đau khổ) 구원받(được cứu khỏi)을 수 있다.

 

세번째 진실: sự thật thứ ba

 

가장 견고한 감옥(nhà tù mạnh mẽ nhất)은 우리 스스로 만드는 것이다. 어떤 일을 망치는 가장 큰 원인(nguyên nhân)은 두려움이다(sợ hãi). 이 두려움이 갖가지 변명(hàng loạt, một loạt lý do)거리를 만들어내며 우리를 뒷걸음치(chùn bước, rơi trở lại)게 만든다. 그리고 이 두려움은 누가 우리에게 준 것이 아니라 우리 스스로(chính chúng ta) 만들어낸 것이다. 우리는 모든 고통으로부터 구원받을 수 있다

 

네번째 : sự thật thứ tư

 

완벽주의(sự hoàn hảo, cầu toàn)가 좋은 인간성을(nhân tính) 의미하(nghĩa, ý nghĩa )지는 않는다. 일에서는 완벽주의가(chủ nghĩa cầu toàn) 빛을 발할 수 있(có thể tỏa sáng)지만 인간관계(mối quan hệ con người)에서는 오히려(ngược lại) 해가 된다(gây hại, có hại). 그래서 완벽주의자는(người cầu toàn) 함께 일하는 동료(đồng nghiệp)로서는 좋지만 친구로서는 꺼려지는(ngại, e ngại, miễn cưỡng) 법이다.

 

다섯번째 진실: sự thật thứ năm

 

사랑은 인생에(cuộc sống) 처방하는(đơn thuốc) 가장 강력한 진통제다(giảm đau mạnh). 고통으로 가득 찬(đầy đau đớn) 이 세상을 순간(giây lát, chốc lát) 살아볼 만한(đáng) 곳으로 만들어주는 신비로운 존재가(tồn tại thần bí) 바로 사랑이다. 인간이 견뎌야 할(phải chịu đựng) 모든 시련에(thử thách) 대한 보상으로( phần thưởng ) 주어지는 것도 바로 사랑이다. 좋은 것일수록  그것을 얻는( nhận, có) 데에는 긴 시간이 필요한 법이다.

 

여섯번째 진실: sự thật thứ sáu

 

좋은 일이 일어나는(xảy ra, có) 데에는 시간과 인내가(nhẫn nại, kiên trì, kiên nhẫn) 필요하다. 나쁜 일에 빠져드는(chìm vào, lún vào, sa lầy) 데에는 시간이 걸리지 않지만, 거기에서 벗어나는(thoát khỏi) 데에는 상당한,( tương đối nhiều, nhiều) 인내가 필요하다. 좋은 것일수록 그것을 얻는 데에는 긴 시간이 필요한 법이다.

 

일곱번째 진실: sự thật thứ bảy

 

방황하는(lang thang, mông lung) 영혼(linh hồn, tinh thần)이라고 해서 모두 길을 잃은(đi lạc,quên đường, lạc lối) 것이 아니다. 인생에는 미처(trước đó, chưa) 다 가볼 수 없는 여러 갈래길이(con đường) 있다. 그 여러 갈래길 사이에서(giữa) 잠시(tạm thời) 이탈하(thoát khỏi)거나 행로를(đường đi, đường đời) 변경하는(thay đổi ) 것은 방황이 아니라 오히려 행복한 모험일 수 있다(một cuộc phiêu lưu hạnh phúc).

 

여덟번째 진실: sự thật thứ tám

 

짝사랑은(yêu thầm, tình đơn phương, tình yêu không được đáp lại) 고통스러우(đau đớn)면서 낭만적이(lãng mạn)지도 않다. 애정에(tình cảm, tình yêu) 대한 과도한(quá mức) 욕구가(mong muốn, khao khát) 때로는 짝사랑으로 나타나기도 한다(bộc lộ, xuất hiện.) 하지만 사랑은 서로 소통될 때 비로소(cho đến khi hiểu được nhau) 그 빛을 발한다. 혼자하는 사랑은 낭만적이지도 행복하지도 않다. 주어지는 것도 바로(chính là) 지는 법이다.

 

아홉번째 진실: sự thật thứ chín

 

같은 행동을(hành động, hành vi) 반복하(lặp lại)면서다른 결과를(kết quả) 기대할(mong, chờ, đợi) 수는 없다. 우리는 너무나(quá, quá đỗi) 많은 것을 체념하며(không có hi vọng, tuyệt vọng) 살고 있다. 하지만 희망이(hi vọng) 없는 사람은 변화를(thay đổi) 꾀할(tìm cách) 수 없다. 불행하다고 느낀다면(nếu cảm thấy bất hạnh, không vui) 지금과는 다른 방식으로(theo cách khác) 살아보려는 노력이(nỗ lực) 필요하다.

 

열번째 진실: sự thật thứ mười

 

만일(giả sử, giả dụ) 지도가(bản đồ) 지형과(với địa hình) 다르다면 지도가 잘못된 것이다. 우리는 많은 것을 시행착오를(sai lầm) 겪은(trải qua, trải nghiệm) 뒤에야 깨닫게 된다(nhận ra được). 이 깨달음이(sự giác ngộ) 모여(thu thập) 인생의 지도를 만들어나간다(tạo ra). 결국(cuối cùng) 인생이란 지금 발을 딛고 있는(đứng trên đôi chân của mình) 현실에 맞게(đúng với, đáp ứng thực tế) 머리속의 지도를 수정해나가는 과정이다(quá trình sửa đổi).

 

열한번째 진실: sự thật thứ mười một

 

지금 하는 행동이 미래를(tương lai) 말해준다. 나와 다른 어떤 사람에게 문제가(vấn đề) 있다면 먼저 내 행동을 살펴야 한다(phải xem xét). 말이나 생각이 아니라 행동이 그 사람에 대해 가장 정확하게(chính xác) 말해주기 때문이다.

 

두번째 진실: sự thật thứ mười hai

 

감정적인(tình cảm) 행동을 이성적으로(bằng lý trí) 멈추게(ngừng, dừng, hết) 할 수는 없다. 우리가 스스로 잘못인 줄 알면서도 어리석은(dại dột, ngu ngốc) 행동을 반복하는 것은 그 행동이 논리적으로는(hợp lý) 설명되(giải thích, lý giải được)지 않는 편견(định kiến, thành kiến)이나 아집(cố chấp)에서 출발한(xuất phát, bắt đầu) 것이기 때문이다.

 

세번째 진실sự thật thứ mười ba

 

나에게 일어난(xảy ra) 일의 대부분은(phần lớn) 나에게 책임이(trách nhiệm) 있다. 사람은 자신의(của bản thân) 고통을 다른 사람이나 외부 환경(hoàn cảnh bên ngoài) 탓으로 돌리려고 한다(cố đỗ lỗi). 하지만 자신을 고통에 빠뜨리는(đặt vào, làm, khiến cho rơi vào) 것도, 그 속에서 구해내는(giải thoát, cứu thoát) 것도 결국은 자기자신임을( bản thân mình) 알아야 한다.

 

네번째 진실: sự thật thứ mười bốn


모든 인간관계에서 주도권은(quyền chủ đạo, quyền lực) 무심한(vô tâm) 사람이 쥐고 있다(nắm giữ). 어떤 인간관계든 깨어질 때는(khi bị phá vỡ) 어느 한쪽이(một bên) 먼저 마음이 떠나기 마련이며(hiển nhiên, chắc chắn), 그 사람이 오히려 강자(mạnh mẽ)가 되어 원상회복을(phục hồi) 위한 약자의(kẻ yếu) 모든 노력을 헛수고로(vô ích, trở thành bong bóng) 만들어 버린다.

 

다섯번째 진실sự thật thứ mười lăm

 

함부로 베푸는(ban tặng, cho, trao tùy tiện) 친절이(lòng tốt) 상대를(đối phương) 더 망칠(làm hỏng, hủy hoại) 수 있다. 우울증에 걸린(bị trầm cảm) 사람에게 필요한 것은 주위(xung quanh)사람들의 친절이나 보호가(bảo vệ) 아니라 절망을(tuyệt vọng) 이겨내겠다는(vượt qua) 본인의 강력한 의지다(ý chí mạnh mẽ ).

 

여섯번째 진실: sự thật thứ mười sáu

 

정말로 바꾸고 싶다면 지금 당장(ngay lập tức, ngay bây giờ) 용기를 내야 한다. 무언가 불만이(bất mãn cái gì) 있는데도 부딪쳐 싸워낼 의욕(ý chí chống lại, tranh đấu)이나 용기가 없어 내버려두( bỏ mặc, mặc kệ)고 있다면, 그 사람은 아직 충분히(chưa đầy đủ) 불만스러운 것이 아닐지도 모른다.

일곱번째 진실: sự thật thứ mười bảy

 

열 번의 변명을(lý do,biện minh, giải thích) 하느니 한 번의 모험을 하는(mạo hiểm) 것이 낫다. 새로운 일에 도전하(thử sức)면서 왜 그 일을 할 수 없는가에 대한 변명거리만 준비하는 사람이 있는가 하면, 스스로 그 일을 하지 못할 이유가(lý do) 없다는 모험심으로 출발하는 사람도 있다.

여덟번째 진실: sự thật thứ mười tám

 

지금 여기에서 좋은 것이 영원히(mãi mãi) 좋으리란 법은 없다. 뛰어난 두뇌(thông minh), 유머감각(hài hước), 완벽주의(hoàn mỹ, hoàn hảo) 등 어떤 사람을 돋보이게(nổi bật) 해주던 요소들이(các yếu tố) 때로는 그 사람을 불리한 처지로 몰아넣(gặp hoàn cảnh bất lợi)을 수 있다. 인생에 절대적 가치가(giá trị tuyệt đối) 없듯이 절대적 장점(thế mạnh, lợi thế, ưu điểm)이란 것도 없다

 

아홉번째 진실: sự thật thứ mười chín

 

남을 속이는(lừa gạt người khác) 것보다 자신을 속이는 것이 더 나쁘다. 갖가지 핑계로(nhiều lý do, cớ) 게으른(lười biếng) 자신을 합리화하는(hợp lý hóa) 것만큼 어리석은 일은 없다. 자기 합리화가 반복되면 결국은 어떤 판단(phán đoán, đánh giá)도 올바로(chính xác, đúng đắn) 할 수 없게 된다.

 

스무번째 진실: sự thật thứ hai mươi

 

이혼과 불륜은(ly hôn và ngoại tình) 완벽한(hoàn hảo) 사랑의 환상에서 비롯된다(được bắt nguồn từ tưởng tượng). 나를 온전히(hoàn toàn) 이해해주는 사람과 영원히 함께하는 완벽한 사랑이 있다면 얼마나 좋을까. 하지만 그것은 환상이며 헛된 욕망(ham muốn, mong muốn vô ích)일 뿐이다. 이혼과 불륜이 난무하는(lộn xộn, rối, ầm ĩ) 이 현실이(thực tế) 그것을 잘 말해주고 있다.

 

스물 한번째 진실: sự thật thứ hai mươi mốt

 

이별은( chia ly, sự xa cách) 사랑의 가치를(giá trị) 더욱(hơn) 소중하게(quý trọng, quan trọng, quý báu) 만들어준다. 진실로(thật lòng) 사랑했다면 그 사랑은 결코(tuyệt đối, không bao giờ) 사라지(biến mất)거나 죽(chết)지 않는다. 사랑하는 사람이 떠난 자리에도 사랑은 그대로 남아(còn nguyên vẹn) 더욱 견고하고( vững bền) 아름다워진다.

 

스물 두번째 진실: sự thật thứ hai mươi hai

 

아무리(bất kể ai) 좋은 부모라도 훌륭한 스승이(cha mẹ, phụ huynh tốt, giáo viên giỏi) 되기는 어렵다. 끊임없이(liên tục) 규칙을(nguyên tắc) 만들고 강요하며(bắt ép) 통제해야만(kiểm soát) 부모로서의 역할을 다하는(hết nhiệm vụ,xong, hoàn thành vai trò) 것이라고 믿는 사람이 있다. 하지만 그 결과는 오히려 아이를 나약하(yếu đuối)고 비관적인(bi quan) 사람으로 만들 뿐이다(chỉ).

 

스물 세번째 진실: sự thật thứ hai mươi ba

 

어떤 사람은 아프다는 핑계로(lý do, cớ) 책임을 회피한다(trốn tránh trách nhiệm). 아픈 사람에 대해서는(đối với) 관대해지는(thông cảm, khoan dung) 법이다. 그래서 누군가의 사랑을 갈구하거나 혹은(hay, hay là) 고통스러운 상황을(tình huống) 회피하고 싶을 때 우리는 몸져눕는(nằm bẹp trên giường vì ốm) 방법을 선택하곤 한다(lựa chọn, chọn).

 

스물 네번째 진실: sự thật thứ hai mươi bốn

 

불필요한(không cần thiết) 두려움은(nỗi sợ hãi, lo lắng) 진정한 기쁨을(niềm vui thực sự) 방해할(ảnh hưởng, cản trở) 뿐이다. 이 사회는 온갖(tất cả) 다양한 것들로 우리를 불안하게(khó chịu, không thoải mái) 만든다. 전쟁과 테러(chiến tranh và khủng bố), 가난(nghèo đói), 질병(bệnh tật), 사업 실패(thất bại trong kinh doanh)… 그것들은 단지 일어날 가능성이 있다는(có thể xảy ra) 것만으로 우리의 행복을 방해한다.

스물 다섯번째 진실: sự thật thứ hai mươi lăm

 

부모가 자식의(của con cái) 모든 문제를 해결해주지는(giải quyết) 못한다. 훌륭한 부모가 되고 싶다면 통제하는 대신(thay thế, thay vì) 따라오게 해야 한다. 가장 중요한 것은 아이들에게 어떤 상황에서도 행복(hạnh phúc)해질 수 있다는 믿음과 용기를 심어주는(nuôi dưỡng, gieo vào lòng. truyền cho) 일이다.

 

스물 여섯번째 진실: sự thật thứ hai mươi sáu

 

아쉬운(tiếc nuối) 기억일수록 낭만적으로(lãng mạn) 채색되는(vẽ lên một bức tranh,được tô màu) 경향이(khuynh, xu hướng) 있다. 과거의 기억은(ký ức) 곧잘 낭만적인 환상으로(với tưởng tượng) 부활한다(hồi sinh, sống lại). 과거의 낭만적인 기억에 매달리는(níu giữ) 사람들의 문제는 현재에 만족하지 못하고(không hài lòng với hiện tại) 미래를 불안하게(lo lắng về tương lai) 생각한다는 것이다.

 

스물 일곱번째 진실: sự thật thứ hai mươi bảy

 

인생의 마지막(sau cùng,  cuối cùng)  의무는(nhiệm vụ , nghĩa vụ) 아름다운 노년을(tuổi già) 준비하는 것이다. 외로운(đơn độc) 노년을 자식에게(con cái) 기대려는(dựa vào, nương tựa) 것은 더 이상 환영받(hoan nghênh, chào đón.)지 못한다 노년의 상실감을(cảm giác mất mát) 품위(sự uy nghiêm, giá trị, phẩm chất)와 의지로(ý chí) 견뎌내는(chịu đựng) 것이야말로 우리가 마지막으로 용감해질 수 있는 기회다.

 

스물 여덟번째 진실: sự thật thứ hai mươi tám

세상에 실망할(thất vọng) 수는 있지만 심각하게(nghiêm túc) 살 필요는 없다. 온갖 부조리와 절망(sự phi lý và tuyệt vọng) 속에서도 희망을 발견하고(tìm thấy hy vọng) 사랑하며 살아가는 것, 어떤 상황에서도 웃을 수 있는 용기를 발휘하는(phát huy) 것이야말로 인간의 가장 위대한 능력이다(năng lực vĩ đại).

 

스물 아홉번째 진실: sự thật thứ hai mươi chín

 

시련에(thử thách) 대처하는(đối phó) 방식이(cách, phương thức) 삶의 모습을(lối sống) 결정한다(quyết định). 우리는 대부분의 상황을 자유의지대로(tự do,tùy ý) 선택할 수 있다. 시련에 대처하는 방식에 있어서도 마찬가지다(tương tự, giống nhau). 시련을 대처하는 여러 방식 중에서 어떤 것을 선택하느냐에 따라 우리의 인생은 달라질((bị thay đổi, khác đi) 수밖에 없다.

 

서른번째 진실: sự thật thứ  ba mươi

 

용서는(tha thứ) 다른 사람이 아니라 나 자신에게 주는 선물이다. 용서는 포기나 망각이(từ bỏ hay lãng quên) 아니라 변화를(thay đổi) 위한 적극적인(tích cực) 의지이다(ý chí). 원망( oán giận, hận thù))이나 복수심을(ý định báo thù) 버리기(từ bỏ) 위해서는 그만큼 내면의(bên trong)  성숙이(sự trưởng thành, chín chắn) 필요하고, 내면의 성숙은 그저 얻어지는(đạt được) 것이 아니다.

 

GV THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ BÉ

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x