800 CÂU DANH NGÔN HAY SONG NGỮ – PHẦN 30

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺   1.인간의 눈은 그의 현재를 말 하며, 입은 그가 앞으로 될 것을 말 한다 Đôi mắt của một người sẽ nói lên hiện tại của người ấy và cái miệng sẽ nói được tương


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.