800 CÂU DANH NGÔN HAY SONG NGỮ – PHẦN 31

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺   1.첫사랑이  아름다울  수  있는  이유는 이루어지지  않아서기  때문이다 Tình đầu đẹp là vì nó không thành. 2. 다친  손으로  일  할  수는  있지만, 다친  마음으론  아무것도  할  수  없다  Bị thương ở


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.