Phân biệt V을/ㄹ 때 và V았/었을 때

Phân biệt V/ và V/었을

“V/ &   V/었을 서로 바꿔 써도 괜찮은 경우가 많습니다.

Cả hai ngữ pháp trên cho dù chúng ta có dùng để thay thế cho nhau thì vẫn chấp nhận được trong một vài trường hợp.

+ 어렸을 때에는 김치를 안 먹었어요.

Khi còn nhỏ thì tôi đã không ăn Kim Chi.

+ 어릴 때에는 김치를 안 먹었어요.

Khi còn nhỏ thì tôi đã không ăn Kim Chi.

 

다음과 같은 차이가 있습니다.

Phân biệt sự khác nhau dưới đây.

  1. “V/었을 어떤 동작이 이미 완료된 순간을 가리킬 있습니다.

Ngữ pháp “V았/었을 때” chúng ta có thể dùng để biểu thị một khoảng khắc, khoảng thời gian mà một hoạt đông nào đó được hoàn thành hoặc hoàn toàn dừng hẳn trước đó.

+ 한국에 올 때 비행기를 탔어요.

Khi tôi đến Hàn Quốc thì tôi đã đi bằng máy bay.

+ 한국에 왔을 때 비행기를 탔어요. X

Khi tôi đến Hàn Quốc thì tôi đã đi bằng máy bay.

  1. “V/었을 실제로 어떠한 사건이 벌어졌던 순간을 가리킵니다. “V/ 어떤 상황을 가정하는 경우에 사용할 있습니다.

Ngữ pháp “V았/었을 때” thì dùng để biểu thị những khoảng thời gian mà những sự kiện, sự việc nào đó đã được diễn ra trong thực tế.Còn ngữ pháp “V을/ㄹ 때” có thể được sử dụng trong những trường hợp giả định một tình huống nào đó.

+ 저는 배고플 때에는 쉽게 화가 나요.

Khi tôi đói bụng thì tôi rất dễ nổi giận.

+ 저는 배고팠을 때에는 쉽게 화가 나요. X

2 1 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.