NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY TIẾNG HÀN: ”세상이란 게 다 그런 거라네”

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺   갑작스럽게 쏟아진 소나기가 사람들의 몸을 흥건하게 적셨습니다. 어디 경조사라도 찾아가는 듯 잘 차려입은 젊은이가 당황하며 비를 피할 자리를 찾아 한 건물의 좁은 처마 밑으로 급하게 뛰어들었습니다. 비를 피하는 사람은 청년만이 아니었습니다. 청년만큼

Xin lỗi, bạn cần nâng cấp trở thành hội viên VIP để truy cập bài viết này. Xem chi tiết tại đây

Dành cho thành viên đã đăng ký