NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY TIẾNG HÀN: “사랑은 논리보다 감성이 앞선다. “

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺   철학자 이마누엘 칸트는 매우 냉철한 사람이었다. 그는 평소 친밀하게 지내던 미모의 여인으로부터 계속 청혼을 받았다. 그러나 한 번도 확신에 찬 대답을 하지 않았다. 여인은 뜨겁지도 차갑지도 않은 칸트의 마음이 항상 불만이었다. 하루는


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký