NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY TIẾNG HÀN: “나이한살-배달 안내”

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺 먼저 매년 원하던 원하지 않던 저희 택배회사를 이용해 주신분께 전 직원을 대표해 감사함을 전해 올립니다. 귀하께서 주문하신 “나이한살”은 년 말인 관계로 주문이 폭주하여 배송이 의외로 늦어지고 있음을 사전 공지드림을 송구스럽게 생각하오니 이점


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký