LUYỆN DỊCH QUA BẢNG TIN

Nokia, 중국에서 베트남으로 생산기지 이전 “Dây chuyền sản xuất từ trước của Nokia từ Trung Quốc vào Việt Nam”   상반기 카드결제기 이용건수 1,400만건 “Số lượt thanh toán bằng thẻ trong 6 Tháng đầu năm 14 triệu lượt”   국방부,


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký