LUYỆN DỊCH CHO HỌC VIÊN

Bài dịch 2 : 그룹 비투비가 오는 9월 초 세 번째 미니음반을 발표한다고 소속사인 큐브엔터테인먼트가 23일 밝혔다. Vào ngày 23 tháng 8 đại diện công ty giải trí Cube tuyên bố nhóm nhạc BTOB sẽ phát hành mini album thứ


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.