Chào hỏi

제 오 장

인사

Chào hỏi.

TỪ VỰNG.

Tôi                                          저                    chơ

Tôi                                           나                    na

Chúng tôi                                우리                u-ri

Chúng tôi                                저희                chơ-hi

Tên họ                                     성함                xơng-ham

Tên                                          이름                i-rưm

Tuổi tác                                   연세                iơn-xê

Ông, ngài                                선생님            xơn-xeng-nim

Vị này                                                 이분                i-bun

Vị kia/người kia                      저분                chơ-bun

Chức vụ                                  직책                chích-shéc.

Nơi làm việc                             직장              chích-chang.

Danh thiếp                              명함                 miơng-ham

Gặp gỡ                                    만나다             man-na-tà

Chia tay                                   헤어지다        hê-ơ-chi-tà.

Bắt tay                                    악수하다        ắc-xu-ha-tà.

Giới thiệu                                소개하다        xô-ce-ha-tà.

Tự giới thiệu                           자기소개        cha-ci-xô-ce

Chào hỏi                                  인사하다        in-xa-ha-tà

Gặp lần đầu                             첨만나다        sho-ưm man-na-tà.

Tôi là…                                    저는…입니다  chơ-nưn…im-ni-tà

Sức khỏe                                 건강                cơn-cang

Sống                                        지내다            chi-ne-tà.

Hỏi thăm                                 안부                an-bu

Gửi lời hỏi thăm                      안부를 전하다           an-bu-rưl chơn-ha-tà

Đến chào / ra mắt                    찾아뵙다                    sha-cha-buếp-tà

Vui mừng                                 반갑다                       ban-cáp-tà

Người nước ngoài                   외국인                        uê-cúc-in

Khách du lịch                          관광객                        coan-coang-céc

MẪU CÂU THÔNG DỤNG.

– Xin chào.

안녕하십니까 ?

An-niong-ha-xim-ni-ca?

안녕하세요?

An-niong-ha-xề-iố ?

– Rất hân hạnh được gặp mặt.

만나서 반갑습니다.

Man-na-xơ ban-cáp-xưm-ni-tà

– Ông đến đây khi nào?

언제 오셨습니까?

Ơn-chê ô-xiớt-xưm-ni-cá?

– Tôi đến đây hôm qua.

저는 어제 왔어요.

Chơ-nưn ơ-chê oát-xơ-iô .

– Anh đến một mình ư?

혼자 왔어요?

Hôn-cha oát-xờ-iố ?

– Tôi đến đây cùng vợ tôi.

부인과 같이 왔어요.

Bu-in-coa ca-shi oát-xờ-iô .

– Lâu lắm rồi mới gặp lại.

오래간만입니다.

Ô-re-can-man-im-ni-tà

– Hân hạnh được gặp ông lần đầu tiên.

처음 뵈겠습니다.

– Tôi là Hưng.

저는 흥 입니다.

Chơ-nưn Hưng

– Tôi từ Việt Nam tới.

저는 베트남에세 왔습니다.

Chơ-nưn bê-thư-nam-ê-xơ oát-xưm-ni-tà.

– Cho tôi xin một tấm danh thiếp.

명함 한 장 주세요.

Miơng-ham ha-chang chu-xề-iồ.

-chúng tôi là người nước ngoài.

우리는 외국인 입니다

u-ri-nưn uê-cúc-in im-ni-tà.

– Chúng tôi là học sinh.

우리는 학생입니다.

u-ri-nưn hắc-xeng-im-ni-tà.

– chúng tôi là khách du lịch.

우리는 관광객 입니다.

u-ri-nưn coan-coang-céc im-ni-tà.

– Chúng tôi không nói được tiếng Hàn Quốc.

저희는 한국말을 못해요.

Chơ-hi-nưn han-cung-mal-rul mốt-he-iồ.

– Tôi đến Hàn Quốc để học tiếng Hàn.

저는 한국말을 배우러 한국에 왔습니다.

Chơ-nưn han-cung-ma-rưl be-u-rơ han-cúc-cê oát-xưm-ni-tà.

– Anh đến Hàn Quốc được lâu chưa?

한국에 온지 오래 되었습니까?

Han-cúc-ê ôn-chi ô-re tuê-ớt-xưm-ni-cá?

– Tôi đến Hàn Quốc được một năm rồi.

저는 한국에 온지 일년이 되었습니다.

Chơ-nưn han-cúc-ê ôn-chi-il-lio7n-i tuê-ớt-xưm-ni-tà.

– Đây là bạn tôi.

이분이 제 친구 입니다.

i-bu-ni chê-shin-cu im-ni-tà.

– Gần đây anh sống thế nào?

요즘 어떻게 지내십니까?

Io6-chưm ơ-tớt-kê chi-ne-xim-nì-cá?

– Ông( bà, anh ,chị ) có khỏe không?

건강합니까?

Cơn-cang-hăm-ni-cá?

– Ông ( bà,anh,chị ) có khỏe không?

건강하시지요?

Cơn-cang-ha-xi-chi-iố?

– Mọi người trong gia đình khỏe cả chứ?

가족들은 건강하지요?

Ca-chốc-tư-rưn cơn-cang-ha-chi-iố?

– Công việc làm ăn của anh thế nào?

요즘 사업이 어떻게 되세요?

Iô- chưm xa-ớp-i ơ-tớt-cê tuê-xề-iố?

– Nhờ trời cũng tốt đẹp.

덕분에 잘 됩니다.

Tớc-bu-nê, chal tuềm-ni-tà.

– Bao giờ ông sẽ về nước?

언제 출국하겠어요 ?

Ơn-chê shul-cúc-ha-cết-xơ-iố?

-Cho tôi gửi lời hỏi thăm gia đình.

가족들에게 안부를 전해주세요.

Ca-chốc-tưl-ê-cê an-bu-rưl chơn-he-chu-xề-iồ.

– Cho tôi gửi lời hỏi thăm ông Kim.

김씨한테 안부를 전해주세요.

Cim-xi-hăn-the an-bu-rưl chơn-he-chu-xề-iồ .

– Xin cảm ơn đã giúp đỡ (chúng) tôi nhiều trong thời gian qua.

그동안 많이 도와주셔서 감사합니다.

Cư-tông-an man-ni tô-oa-chu-xiơ-xơ cam-xa-hăm-ni-tà.

– Chị Songhi ơi.

성희씨

Xơnghi-xi

-Tạm biệt.

안녕히 가세요.

An-niơng –hi ca-xề-iồ (người ở lại chào )

안녕히 계세요.

An-niong7-hi ciê-xề-io62 ( người đi chào )

– Chúc ông bà đi (rồi) về an toàn.

잘 갔다오십시요.

Chal-cát-ta-ô-síp-xi-iố

– Hẹn gặp lại.

또 뵙겠습니다.

Tô buyếp-cết xưm-ni-tà.

또 만나요.

Tô man-na-iồ.

– Ngày mai gặp lại.

내일 봐요.

Ne-il boa-iồ

-chúc ngủ ngon.

안녕히 주무십시오.

an-niơng-hi chu-mu-xíp-xi-ô.

-khi nào có thời gian rỗi mời ông / bà đến chơi.

시간이 있으면 놀어 오세요.

xi-ca-ni ít-xư-miơn nô-rơ-ô-xề-iồ.

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x