Chuyên mục: SÁCH HAY TIẾNG HÀN

Hiện nay ngoại ngữ là công cụ tốt nhất của tất cả mọi người. Số người học tiếng Hàn ngày càng nhiều hơn và tiếng Hàn cũng trở thành một ngôn ngữ được yêu thích. Sau đây là chuyên mục giới thiệu rất nhiều sách hay về Tiếng Hàn.

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP KINH DOANH CỦA NGƯỜI DO THÁI – CHƯƠNG 121: Du nhập văn hóa nước ngoài

Mọi người cùng nhau đọc và suy ngẫm nhé!!! ____________________ Nếu khi nói đến hàng [...]

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP KINH DOANH CỦA NGƯỜI DO THÁI – CHƯƠNG 120: Hãy cho thấy bằng hành động, không chỉ nhìn bằng lời nói

Mọi người cùng nhau đọc và suy ngẫm nhé!!! ____________________ Tôi đã đào tạo 2 [...]

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP KINH DOANH CỦA NGƯỜI DO THÁI – CHƯƠNG 119: Đánh giá khách quan

Mọi người cùng nhau đọc và suy ngẫm nhé!!! ____________________ Nếu chúng ta bắt đầu [...]

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP KINH DOANH CỦA NGƯỜI DO THÁI – CHƯƠNG 118: Lúc nào cũng phải quan sát cái miệng và phụ nữ

Mọi người cùng nhau đọc và suy ngẫm nhé!!! ____________________ Những chiến lược kinh doanh [...]

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP KINH DOANH CỦA NGƯỜI DO THÁI – CHƯƠNG 117: Thỏa mãn nhu cầu của con người

Mọi người cùng nhau đọc và suy ngẫm nhé!!! ____________________ Việc cả ngày bán ra [...]

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP KINH DOANH CỦA NGƯỜI DO THÁI – CHƯƠNG 116: Quảng bá từ miệng sang miệng

Mọi người cùng nhau đọc và suy ngẫm nhé!!! ____________________ Hamburger của McDonalds có thể [...]

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP KINH DOANH CỦA NGƯỜI DO THÁI – CHƯƠNG 115: Nhất thiết phải thoát khỏi quan niệm cố định

Mọi người cùng nhau đọc và suy ngẫm nhé!!! ____________________ Tôi nói là sẽ bán [...]

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP KINH DOANH CỦA NGƯỜI DO THÁI – CHƯƠNG 114: Tận dụng con đường chung

Mọi người cùng nhau đọc và suy ngẫm nhé!!! ____________________ Ngày 20 tháng 7 năm1971 [...]

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP KINH DOANH CỦA NGƯỜI DO THÁI – CHƯƠNG 113. Ấn tượng tốt cũng là một tài sản lớn

Mọi người cùng nhau đọc và suy ngẫm nhé!!! ____________________ Trước đây, khi tôi quay [...]

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP KINH DOANH CỦA NGƯỜI DO THÁI – CHƯƠNG 113: Ấn tượng tốt cũng là một tài sản lớn  

Mọi người cùng nhau đọc và suy ngẫm nhé!!! ____________________ Trước đây, khi tôi quay [...]