부탁할 때와 거절할 때의 언어 예절 – Lễ phép khi nhờ vả và từ chối

부탁할 때와 거절할 때의 언어 예절 – Lễ phép khi nhờ vả và từ chối 우리는 다른 사람에게 부탁을 할 때에는 말 한 마디도  조심해야 한다. 그리고 예의를 차리고 말을 해야 한다. 그러나  무엇보다  부탁을  들어줄 사람의  상황을 고려하는 것이


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.