–다고 하다 – Họ/ai đó nói là/ nói rằng…

–다고 하다 – Họ/ai đó nói là/ nói rằng… 김 교수님은 벌서 퇴근하셨다고 해요. Họ nói giáo sư Kim đã tan sở rồi. 제주도는 겨울에도 춥지 않다고 해요. Người ta nói ở đảo Cheju trời không lạnh ngay cả vào


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký