TUỒI TÁC

TUỒI TÁC

Tuổi 살 (xal) khi người lớn tuổi hỏi người ít tuổi hơn mình hoặc dùng cho trẻ em,người nhỏ tuổi.

세(xê) nói chung

나이 (na-i) dùng trong câu hỏi

연세 (iơn-xê) hỏi tôn kính

Một tuổi                                                                      한살                            hăn-xal

Hai tuổi                                                                       두살                            tu-xal

Ba tuổi                                                                        세살                            xê-xal

Bốn tuổi                                                                      네살                            nê-xal

Mười tuổi                                                                    열살                            iơl-xal

Mười lăm tuổi                                                             열다섯살                    iơl-ta-xớt-xal

Hai mươi tuổi                                                              스무살                       xư-mu-xal

Ba mươi tuổi                                                               서른살                        xơ-rưn-xal

Bốn mươi tuổi                                                             마흔살                        ma-hưn-xal

Năm mươi tuổi                                                            쉰살                            xuyn-xal

Sáu mươi tuổi                                                             예순살                        iê-xun-xal

Bảy mươi tuổi                                                             여흔살                        iơ-hưn-xal

Tám mươi tuổi                                                            여든살                        iơ-tưn-xal

Chín mươi tuổi                                                            아흔살                        a-hưn-xal

  • mấy tuổi

몇살?

Miớt-xal

  • mười lăm tuổi ạ.

열다섯살 이에요.

Iơl-tà-xớt-xal i-iê-iồ.

  • ngài ( ông,bà) bao nhiêu tuổi ạ?

연세가 어똫게 되세요?

Iơ-xê-ca ơ-tớt-cê tuê-xê-iố?

연세가 얼마나 되셨습니까?

Iơ-xê-ca ơl-ma-na-tuê-xiớt-xum-nì-cá?

  • cô (cậu,anh, chị) năm nay bao nhiêu tuổi?

나이가 어떻게 되요?

Na-i-ca ơ-tớt-cê tuê-iố?

몇살 입니까?

Miơt-xal im-ni-cá?

Năm nay tôi 26 tuổi.

금년에 스물여섯살 이여요.

Cưm-niơn-ê xư-mul-iơ-xớt-xal i-iê-iồ.

-cô ấy bao nhiêu tuổi?

그 아가씨는 몇살 이예요?

Cư-a-ca-xi-nưn miớt-xal i-iề-iố?

Người ấy khoảng 40 tuổi.

그사람이 마흔살 쯤 뙸어요.

Cư-xa-ra-mi ma-hưn-xal chưm tuệt-xơ-iồ.

Ông ấy bao nhiêu tuổi?

그분은 연세가 어떻게 되세요?

Cư-bu-nưn iơn-xê-ca ơ-tớt-cê  tuê-xề-iố?

Trông anh (chị,cô,ông)trẻ hơn tuổi.

나이 보다 젊게 보여요.

Na-i-bô-tà chơm-cê bô-iơ-iồ

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x