TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – Chủ đề: NGHỆ THUẬT –  예술 

 1. Âm hưởng                                                                               음향
 2. Âm nhạc cổ điển                                                                     고전음악
 3. Âm nhạc đại chúng                                                                 대중음악
 4. Âm nhạc dân dan                                                                    민속음악
 5. Âm nhạc hiện đại                                                                    현대음악
 6. Âm thanh                                                                                소리
 7. Ảnh nghệ thuật                                                                       사진예술
 8. Ảnh nghệ thuật                                                                       예술사진
 9. Ánh sáng                                                                                 조명
 10. Anonica                                                                                   하모니카
 11. Bài hát ru                                                                                자장가
 12. Bài hát                                                                                     노래
 13. Balê                                                                                         발레
 14. Bản giao hưởng                                                                      교향곡
 15. Bảo tàng mỹ thuật                                                                  미술관
 16. Bi kịch                                                                                     비극
 17. Biên dịch                                                                                 번역
 18. Biểu diễn từ thiện                                                                   자선공연
 19. Bình luận văn học                                                                   문학평론
 20. Bức tranh                                                                                그림
 21. Buổi trình diễn                                                                        연주회
 22. Ca khúc nhân dân                                                                   국민가요
 23. Ca khúc nổi tiếng                                                                    명곡
 24. Ca khúc sang tác                                                                     창작곡
 25. Ca khúc                                                                                   가곡
 26. Ca khúc                                                                                   가요
 27. Ca nhạc đại chúng                                                                   대중가요
 28. Ca nhạc truyền thống                                                              전통가요
 29. Ca sĩ dân ca                                                                             민요가수
 30. Ca sĩ đựơc mến mộ                                                                 인기가수
 31. Ca sĩ nhân dân                                                                        국민가수
 32. Ca sĩ ôpera                                                                              오페라가수
 33. Ca sĩ                                                                                        가수
 34. Cách vẽ                                                                                   화법
 35. Cây bút                                                                                   붓
 36. Cây sáo                                                                                   피리
 37. Chiêng                                                                                     징
 38. Chiếu đồng thời                                                                      동시상영
 39. Chủ diễn                                                                                 주연
 40. Chữ nền, phông chữ                                                               자막
 41. Chủ nghĩa lãng mạn                                                                낭만주의
 42. Công diễn                                                                               공연
 43. Công nghệ nhân dân                                                               민속공예
 44. Dân ca                                                                                     민요
 45. Đăng đàn                                                                                 등단하다
 46. Danh họa                                                                                 명화
 47. Đạo diễn phim                                                                        영화감독
 48. Đạo diễn sân khấu                                                                  무대감독
 49. Đạo diễn                                                                                 감독
 50. Dấu đi xuống                                                                          내림 표
 51. Diễn kịch                                                                                 연극
 52. Diễn viên kịch                                                                         연극배우
 53. Diễn viên múa                                                                         무용수
 54. Diễn viên phim                                                                        영화배우
 55. Diễn viên                                                                                 배우
 56. Diễn viên                                                                                 연출자
 57. Diễn viên, tài tử                                                                      탤런트
 58. Diễn xuất                                                                                출연하다
 59. Điệu múa quạt                                                                         부채춤
 60. Điệu nhảy mặt nạ                                                                    탈춤
 61. Đồ gốm                                                                                   도자기
 62. Đòan ca múa nhạc                                                                   가무단
 63. Đòan hợp xướng                                                                     합창단
 64. Đòan nhạc                                                                               악단
 65. Đòan quân nhạc                                                                      군악대
 66. Đơn ca                                                                                    독창
 67. Đồng dao                                                                                동요
 68. Ghế khán giả                                                                           관람석
 69. Giấy màu                                                                                 색종이
 70. Giấy vẽ                                                                                    도화지
 71. Giới âm nhạc                                                                           음악계
 72. Giới văn nghệ                                                                         연예계
 73. Hát                                                                                          부르다
 74. Hình ảnh                                                                                 영상
 75. Hòa âm                                                                                    화음
 76. Họa sĩ phương tây                                                      서양화가
 77. Họa sĩ                                                                                      화가
 78. Hóa trang                                                                                분장
 79. Họat hình                                                                                만화
 80. Họat hình                                                                                애니메이션
 81. Hội họa                                                                                   회화
 82. Hợp xướng                                                                             합창
 83. Hý kịch                                                                                   희극
 84. Kèn                                                                                         나팔
 85. Khai trương, bắt đầu trình chiếu                                             개봉
 86. Không được xem                                                                    관람불가
 87. Khúc, đọan                                                                              곡
 88. Kịch bản                                                                                  대본
 89. Kịch bản                                                                                  시나리오
 90. Kịch câm                                                                                 무언극
 91. Kịch cho thiếu nhi                                                                   아동극
 92. Kịch mặt nạ                                                                             가면극
 93. Kịch rối                                                                                    인형극
 94. Kịch trường, rạp chiếu phim                                                    극장
 95. Phim truyền hình                                                                     드라마
 96. Kịch                                                                                        극
 97. Kiệt tác                                                                                   걸작
 98. Lên màu, bôi màu                                                                   색칠하다
 99. Liên hoan phim                                                                       영화제
 100. Lời bài hát                                                                               가사
 101. Lời thọai                                                                                 대사
 102. Màn hình                                                                                 화면
 103. Màn, rèm                                                                                 막
 104. Múa dân gian                                                                          민속무용
 105. Múa hiện đại                                                                           현대무용
 106. Mua trước, đặt mua                                                                예매하다
 107. Mỹ thuật á đông                                                                      아동미술
 108. Mỹ thuật hiện đại                                                                    현대미술
 109. Mỹ thuât không gian                                                               공간미술
 110. Mỹ thuật ứng dụng                                                                 응용미술
 111. Mỹ thuật                                                                                 미술
 112. Nét bút                                                                                    붓글씨
 113. Nghệ thuật không gian                                                           공간예술
 114. Nghệ thuật sang tác                                                                창작예술
 115. Nghệ thuật                                                                              예술
 116. Người viết nhạc                                                                      작곡
 117. Ngừơi viết thư pháp                                                               서예가
 118. Nhà bình luận phim                                                                 영화평론가
 119. Nhà mỹ thuật                                                                          미술가
 120. Nhà phê bình                                                                           비평가
 121. Nhà sọan nhạc                                                                         음악가
 122. Nhà tiểu thuyết                                                                       소설가
 123. Nhạc cụ                                                                                   악기
 124. Nhạc múa                                                                                무용음악
 125. Nhạc nhẹ                                                                                 경음악
 126. Nhạc phim                                                                               영화음악
 127. Nhạc sĩ                                                                                    작가
 128. Nhân vật chính                                                                        주인공
 129. Nhân vật hóa                                                                           인물화
 130. Nhân vật xuất hiện                                                                  등장인물
 131. Nhảy múa                                                                                춤추다
 132. Nhịp khúc                                                                               곡조
 133. Nhịp                                                                                        리듬
 134. Nhịp                                                                                        박자
 135. Nơi bán vé                                                                              매표소
 136. Nữ diễn viên                                                                           여배우
 137. Opera                                                                                      오페라
 138. Phê bình kịch                                                                          연극비평
 139. Phê bình văn nghệ                                                                   문예비평
 140. Phim họat hình                                                                        만화영화
 141. Phim người lớn                                                                       성인영화
 142. Phim                                                                                        영화
 143. Phong cảnh                                                                             풍경
 144. Phòng hóa trang                                                                      분장실
 145. Phòng thưởng thức âm nhạc                                                  음악감상실
 146. Phục hưng                                                                               르네상스
 147. Pianô                                                                                       피아노
 148. Quan khách                                                                             관객
 149. Quay phim                                                                              촬영하다
 150. Rạp chiếu phim nhỏ                                                                소극장
 151. Rạp chiếu phim                                                                       영화관
 152. Sàn diễn                                                                                  공연장
 153. Sân khấu đêm                                                                          밤무대
 154. Sân khấu ngòai trời                                                                 야외무대
 155. Sân khấu                                                                                 무대
 156. Sàn kịch ngòai trời                                                                  노천극장
 157. Sáng tác văn nghệ                                                                   문예창작
 158. Sáng tạo                                                                                  창조하다
 159. Show diễn                                                                               쇼
 160. Sự mến mộ                                                                              인기
 161. Sức hát                                                                                    가창력
 162. Tác giả phát thanh                                                                   방송작가
 163. Tác phẩm ảnh                                                                          사진작품
 164. Tác phẩm điêu khắc                                                                조각품
 165. Tác phẩm mỹ thuật                                                                 미술작품
 166. Tác phẩm nghệ thuật                                                               예술작품
 167. Tác phẩm văn học                                                                   문학작품
 168. Thần thọai                                                                               신화
 169. Thanh nhạc                                                                              성악
 170. Thi nhân, nhà thơ                                                                    시인
 171. Thiết kế                                                                                   디자이너
 172. Thơ                                                                                          시
 173. Thủ công mỹ nghệ                                                                  수공예
 174. Thù lao diễn xuất                                                                    출연료
 175. Thu pháp                                                                                 서예
 176. Thưởng thức                                                                           감상하다
 177. Tiếng cồng                                                                               판소리
 178. Tiểu thuyết dài tập                                                                  장편소설
 179. Tiểu thuyết mới                                                                       신소설
 180. Tiểu thuyết ngắn, truyện ngắn                                                단편소설
 181. Tiểu thuyết                                                                              소설
 182. Tính nghệ thuật                                                                       예술성
 183. Tivi                                                                                          텔레비전
 184. Trang phục sân khấu                                                               무대의상
 185. Tranh chân dung                                                                     초상화
 186. Tranh phong cảnh                                                                    풍경화
 187. Tranh phương đông                                                                 동양화
 188. Tranh trừu tượng                                                                     추상화
 189. Triển lãm                                                                                 전시회
 190. Trình chiếu                                                                              상영하다
 191. Trình diễn, biểu diễn                                                               퍼포먼스
 192. Trò chơi 4 dụng cụ(dân gian)                                                 사물놀이
 193. Trợ diễn                                                                                   조연
 194. Trống                                                                                       북
 195. Trống                                                                                       장구
 196. Truyền thuyết                                                                          전설
 197. Vai chính                                                                                 대역
 198. Vai chính                                                                                 주역
 199. Vai phụ                                                                                    배역
 200. Vai phụ                                                                                    조역
 201. Văn học cổ điển                                                                      고전문학
 202. Văn học                                                                                   문학
 203. Văn nghệ sĩ                                                                             연예인
 204. Văn nghệ                                                                                 문예
 205. Văn nghệ                                                                                 연예
 206. Vẽ                                                                                           그리다
 207. Video                                                                                      비디오
 208. Viết                                                                                         글짓기
 209. Violông                                                                                   바이올린
 210. Vũ nhạc                                                                                    악무

 

5 1 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

2 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
Phạm Vi
Phạm Vi
2 năm cách đây

Mỗi ngày lại có thêm một vốn từ và kinh nghiệm mới từ Kanata, xin cảm ơn rất nhiều

Đỗ Trân
Đỗ Trân
2 năm cách đây

Mục tiêu ngày hôm nay là phải học hết từ vựng chủ đề này

2
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.