TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: ĐỘNG TÁC  –   동작

 1. Ám hiệu                                                                      암기다                                   
 2. Ăn cắp vặt, lấy trộm, chôm chỉa                                 훔치다                                   
 3. Ẩn náu, trốn tránh,                                                      감추다                                   
 4. Ấn xuống, đè xuống                                                   누르다                                   
 5. Bạc đãi, hành hạ, đối xử tệ                                         구박하다                   
 6. Bãi bỏ                                                                          폐쇄하다                   
 7. Bảo tồn                                                                         보존하다                   
 8. Băng qua, vượt qua                                                    건너다                                   
 9. Bắt buộc, đòi hỏi, thúc ép                                           강요하다                   
 10. Bắt giữ, vây bắt                                                            검거하다                   
 11. Bất bình                                                                      불평하다                   
 12. Bầu ra, bốc ra                                                              뽑다                           
 13. Bẻ gãy, dẹp tan, tiêu diệt                                           깨뜨리다                   
 14. Bị chiếm hữu, bị bỏ bùa mê, bị gạt, bị chơi khăm     홀리다                                   
 15. Bị máu dồn lên đầu                                                     상기하다                   
 16. Bịa đặt, bịa chuỵên, hư cấu                                         날조하다                   
 17. Biện hộ, bào chữa, chống đỡ                                      변호하다                   
 18. Biếu tặng, dâng cúng, cống hiến, thanh toán             바치다                                   
 19. Bình phẩm, luận bình                                                  논평하다                   
 20. Bỏ trống, bỏ không                                                     비우다                                   
 21. Bó, gói, bọc, bao lại                                                    꾸리다                                   
 22. Bỏ, từ bỏ, bỏ rơi, buông thả                                       단념하다                   
 23. Bộc lộ ra, phơi bày ra, vạch trần ra                             되받아 치다              
 24. Bóc ra, tách ra                                                             떼다                           
 25. Bước đi                                                                        걷다                           
 26. Bước ra bước vào, thường xuyên thăm viếng, lui tới   드나들다                   
 27. Cài đặt, lắp ráp                                                               설치다                                   
 28. Cãi lại, đáp lại, đối đáp lại                                           대꾸하다                   
 29. Cải tạo, tái thiết                                                            개조하다                   
 30. Cải thiện, đổi mới                                                       개선하다                   
 31. Cai trị kém, quản lý tồi                                                비정하다                   
 32. Cai trị, cai quản                                                            다스리다                   
 33. Cảm động, xúc động                                                   감동하다                   
 34. Can thiệp vào, xen vào                                                개입하다                   
 35. Can thiệp, quấy rầy                                                     간섭하다                   
 36. Cảnh giác, canh phòng, thận trọng                             경계하다                   
 37. Cày cấy, trồng trọt, canh tác                                       경작하다                   
 38. Căng thẳng, bồn chồn, lo lắng                                    긴장하다                   
 39. Cắt                                                                              자르다                                   
 40. Cắt, chặt, bổ ra, tách rời ra, tách ra                             단절하다                   
 41. Cầm, nắm, bắt                                                             잡다                           
 42. Cầm, nắm, cắt ngọt, sắc bén                                       들다                           
 43. Cân nhắc, đắn đo                                                        계량하다                   
 44. Cân, đo lường, thăm dò                                               떠보다                                   
 45. Cấu thành, thành lập, tổ chức                                     구성하다                   
 46. Có ý định, trù tính, dự tính                                         벼르다                                   
 47. Cô lập, cách ly, ngăn chặn                                          차단하다                   
 48. Công bố, truyền giáo, tuyên bố                                   선포하다       
 49. Cột                                                                              묶다                           
 50. Cột, buộc, trói, giữ chặt                                              결박하다                   
 51. Cởi bỏ, xóa, làm hỏng, tháo gỡ                                   르다                                   
 52. Cởi ra                                                                          벗다                           
 53. Cuộn lại, cuốn lại, dậm chân, bước mạnh chân          구르다                                   
 54. Cười                                                                            웃다                           
 55. Cướp máy bay, bắt cóc, bắt giam                               납치하다                   
 56. Chà đạp, khinh rẻ ai, giày xéo, tàn phá                       짓밟다                                   
 57. Chạy trốn, tháo chạy                                                   도망하다                   
 58. Chăm sóc, trông nom (người bệnh)                            간병하다                   
 59. Chăm sóc, trông nom                                                  돌보다                                   
 60. Chấp thuận, đồng ý, chấp thuận                                   수락하다                   
 61. Chỉ đạo, hướng dẫn, dìu dắt                                       보도하다                   
 62. Chỉ ra, vạch ra, biểu lộ                                                 지적하다                   
 63. Chi trả, cho vay, cho mượn                                         대출하다                   
 64. Chi trả, trả công, thanh toán                                       치르다                                   
 65. Chỉ, biểu thị                                                                가리키다                   
 66. Chia ra, phân tách ra                                                   갈라놓다                   
 67. Chỉa vào, lấy số đo (của ai)                                         겨누다                                   
 68. Chiên                                                                           굽다                           
 69. Chiên                                                                           튀기다                                   
 70. Chìm đắm, lắng dịu, xoa dịu                                       가라앉다                   
 71. Chịu đựng, kìm nén                                                    견디다                                   
 72. Chịu trách nhiệm, đảm nhiệm, giám sát                       감독하다                   
 73. Cho mượn                                                                   빌려주다                   
 74. Cho phép                                                                     허가하다       
 75. Chống đối, nổi loạn, bất chấp, coi thường, không tuân theo대들다                         
 76. Chống lại, phản đối, đương đầu                                 대립하다                   
 77. Chở, chuyên chở, vận chuyển                                    나르다                                   
 78. Chơi trò chơi                                                               게임 하다                  
 79. Dàn vào một hàng, xếp thành một hàng, dàn ra        나열하다                   
 80. Dạy                                                                             가르치다                   
 81. Dò đúng món hời, mua được giá rẻ                            흥정하다                   
 82. Dùng sức                                                                     힘쓰다                                   
 83. Dừng lại, ngưng lại                                                     멎다                           
 84. Đánh nhẹ, gõ nhẹ                                                        두드리다                   
 85. Đào, xới, khai quật lên, hái lượm, thu thập                캐다                           
 86. Đáp (tàu, máy bay)                                                     탑승하다                   
 87. Đặt trước., giữ trước                                                  유보하다                   
 88. Đâm, giã, nghiền, xay, bóc vỏ                                     찧다                           
 89. Đậy lại                                                                         덮다                           
 90. Đến đích                                                                      도착하다                   
 91. Đi đến, với đến, đạt đến chỗ                                       다다르다       
 92. Đóng, khép, ngậm                                                       다물다                                   
 93. Đi                                                                                가다                           
 94. Điều dưỡng, trông nom, chăm sóc, phục vụ (bệnh nhân)       간호하다                   
 95. Điêu khắc, chạm trổ                                                    조각하다                   
 96. Đo Lường, đánh giá                                                    계측하다                   
 97. Đo lường,                                                                    재다                           
 98. Đói, thèm khát, đói khát                                              굶다                           
 99. Đổ đầy, lấp đầy;                                                          메우다                                   
 100. Đỗ, đậu xe                                                                   주장하다                   
 101. Đổi, hoán chuyển                                                        교환하다                   
 102. Đồng tình, thông cảm, ủng hộ                                    동정하다                   
 103. Động viên, cổ vũ, khích lệ                                          격려하다                   
 104. Đột kích, tấn công                                                      공격하다                   
 105. Đun nóng, làm nóng                                                   가열하다                   
 106. Được, trở thành                                                            되다               
 107. Gánh trách nhiệm, giao trách nhiệm                           탓하다                                   
 108. Gặm, nhắm, rỉa, cào, nạo, khơi lại, bới móc               갉다                           
 109. Gặn hỏi, (cố vạch lá tìm sâu cho bằng được)              따지다                                   
 110. Gật đầu (chào hoặc đồng ý)                                        끄덕이다                   
 111. Ghi chép, ghi vào sổ                                                   기록하다                   
 112. Gọi                                                                              시키다                                   
 113. Giải ngũ                                                                      제대하다                   
 114. Gián dính (vào tường)                                                 도배하다                   
 115. Giao du với, kết bạn với                                             교제하다                   
 116. Giao hàng, vận chuyển                                                 운송하다                   
 117. Giao phó                                                                     맡기다                                   
 118. Giặt giũ                                                                       빨래하다                   
 119. Giết, tàn sát, ám sát                                                    살해하다                   
 120. Giúp đỡ                                                                       돕다               
 121. Hái                                                                              따다                           
 122. Hạn chế, giam hãm, cầm tù                                         감금하다                   
 123. Suy luận                                                                      추론하다                   
 124. Hất cẳng ra, sa thải, trục xuất                                     내쫓다                                   
 125. Đưa ngang qua, chuyền qua, băng qua                         넘기다                                   
 126. Hoan hô                                                                      환호하다                   
 127. Học thuộc lòng                                                              낭송하다                   
 128. Hứa hẹn, cam kết, cam đoan                                       기약하다                   
 129. Hướng tới, hướng về                                                  항해하다                   
 130. Hy sinh                                                                        희생하다                   
 131. Kéo lên, múc lên, cứu vớt                                           건지다                       
 132. Kéo, bơm                                                                    긷다                           
 133. Kéo, lôi xuống, đạp đổ, phá hủy, tiêu diệt                   허물다                                   
 134. Rỗ mặt                                                                         얽다                           
 135. Kết thúc                                                                      끝마치다                   
 136. Kêu gọi, kêu to, triệu tập, tập trung                            호출하다                   
 137. Kiềm chế                                                                     가누다                                   
 138. Kiểm tra, thanh tra                                                      검사하다       
 139. Kiến thiết, kiến tạo, xây dựng                                     건설하다                   
 140. Kiến trúc, xây dựng                                                    건축하다                   
 141. Kinh nghiệm                                                               경험하다                   
 142. Khai khẩn, khai phá, đổi mới                                      개발하다                   
 143. Khám, kiểm tra (sức khỏe)                                          검진하다                   
 144. Khát                                                                            마르다                                   
 145. Khắc phục                                                                   극복하다                   
 146. Khâm phục, thán phục, cảm phục                               예찬하다                   
 147. Khâu, lượt, dính tạm                                                  시치다                                   
 148. Khinh miệt, khinh bỉ, ghen ghét, hiềm khích              경멸하다       
 149. Khóa chặt, đóng chặt; nhúng nước, ngâm nước, nhận chìm잠그다                         
 150. Khoa tay, múa chân ra hiệu                                         가로젓다                   
 151. Khổ cực, vất vả                                                            고생하다                   
 152. Khổ sở, suy nghĩ, lo lắng                                            고민하다                   
 153. Khởi đầu, bắt đầu, bắt nguồn                                     기원하다                   
 154. Khởi động, vận hành                                                  가동하다                   
 155. Khuyến khích, đề nghị, động viên                              권장하다       
 156. Khước từ, từ chối, không thừa nhận                          거절하다                   
 157. La mắng, quát tháo                                                     야단치다                   
 158. La ó, la lên                                                                  외치다                                   
 159. La, sủa                                                                         찌르다                                   
 160. Lạc, lộn đường                                                             헤매다                                   
 161. Làm dịu xuống, làm lắng xuống, làm cho khuây         달래다                                   
 162. Làm giảm đi, loại trừ, loại bỏ                                      솎다                           
 163. Làm thối nát, làm mủn, làm mục rữa, bị lạc hậu, lỗi thời       썩다                           
 164. Lan truyền, đồn ra                                                       떠돌다                                   
 165. Lăn bóng, xao lãng, thờ ơ cẩu thả, bỏ mặc                 굴리다                                   
 166. Lầm bầm, càu nhàu một mình                                     중얼거리다               
 167. Lật ngược                                                                   뒤집다                                   
 168. Lên tiếng                                                                     소리치다                   
 169. Liếm láp                                                                      핥다                           
 170. Liên tưởng                                                                  연상하다                   
 171. Lo lắng, phiền muộn, lo âu                                         걱정하다                   
 172. Lòi ra, lộ ra                                                                  내밀다                                   
 173. Lôi cuốn, quyến rũ; tập hợp, tập trung, tràn vào          꾀다                           
 174. Lôi kéo, giật; kéo sự chú ý, kéo lê thê, kéo dài           끌다                           
 175. Lôi kéo, thu hút, đánh dấu                                          긋다                           
 176. Luyện tập                                                                    복습하다                   
 177. Lựa chọn ra                                                                 골라내다                   
 178. May chần, may kết nhiều miếng lại                            누비다                                   
 179. Mềm mại, ẻo lả, bủn nhũn, thiếu sinh lực                   무르다                                   
 180. Miệt thị, khinh bỉ                                                        멸시하다                   
 181. Mơ, mơ mộng                                                             꿈꾸다                                   
 182. Nâng ly, cụng ly rượu chúc mừng lẫn nhau                건배하다                   
 183. Nếm thử                                                                      맛보다                                   
 184. Nịnh hót, bợ đỡ, nịnh nọt ai                                       아부하다                   
 185. Nói đùa, đùa cợt                                                            농담하다       
 186. Nói lỡ lời, cho một nhận xét sai                                   실언하다               
 187. Nổ súng, bắn                                                               사격하다                   
 188. Nổi lên                                                                          뜨다                           
 189. Nôn ra, mửa ra, ộc ra                                                  게우다                       
 190. Nở                                                                               피우다                                   
 191. Ngưng lại, nghỉ việc                                                    그만두다                   
 192. Nhào bột                                                                     반죽하다                   
 193. Nhào trộn, trộn lẫn, may bọc lại, trần lại                    개다                           
 194. Nhảy múa, khiêu vũ                                                    추다                           
 195. Nhảy                                                                           뛰다                           
 196. Nhận thức, tỉnh thức, tỉnh ngộ                                    각성하다                   
 197. Nhìn thẳng vào mặt, nhìn chằm chằm, nhìn giận dữ  노려보다                   
 198. Nhìn thấy trước, dự kiến, đoán trước, biết trước         예견하다                   
 199. Nhổ bật rễ, trừ tận gốc                                                  근절하다                   
 200. Nhởn nhơ, la cà, lêu lỏng, lề mề, lười nhác                늑장부리다               
 201. Phản ánh                                                                     방영하다                   
 202. Phản đối, chống đối, xúi giục                                      반론하다                   
 203. Phát biểu, công bố                                                      발표하다                   
 204. Phát biểu, tuyên bố, báo cáo                                       신고하다                   
 205. Phát sinh                                                                     발생하다                   
 206. Phân biệt                                                                     구별하다                   
 207. Phân biệt, nhận thức, thấy rõ, nhận định sự khác biệt  식별하다                   
 208. Phê bình, chỉ trích, khiển trách, lên án                        규탄하다                   
 209. Phụ họa, theo người khác                                           맞장구 치다              
 210. Quan sát, theo dõi, chú ý, chứng kiến                         목격하다                   
 211. Quay gót, quay lưng, chống lại, trở nên thù địch với 돌아서다                   
 212. Quay lại                                                                       둘러보다                   
 213. Quăng, ném, lắc, bật, rung lắc                                      동요하다                   
 214. Quen biết, kết bạn                                                       사귀다                                   
 215. Quy gia, về nhà                                                           귀가하다                   
 216. Quy hương, về quê hương                                          귀향하다                   
 217. Quyết định, dàn xếp                                                   결정하다                   
 218. Rải rắc, phân tán, rối tung, rối bời                              흩다                           
 219. Rơi xuống, tuột xuống, ngã xuống                             낙하하다                   
 220. Rụt rè, nhút nhát, bẽn lẽn                                           담소하다                   
 221. Sẵn sàng, chuẩn bị, cung cấp, trang bị, chu cấp          갖추다                                   
 222. Sắp bật khóc                                                               울먹이다                   
 223. Sắp xếp, điều chỉnh lại                                                가다듬다                   
 224. Sầu khổ, đau buồn, thương tiếc                                  애도하다                   
 225. Se, bện, cuốn, cuộn                                                     꼬다                           
 226. Sơ hãi, kinh hoàng, hoảng sợ                                      겁내다                                   
 227. Suy giảm, hạ bớt, tụt xuống                                       감소하다                   
 228. Sửa chữa, chỉnh đốn, phục hồi                                   고치다                                   
 229. Sửa chữa, tu bổ, phục hồi                                           수선하다                   
 230. Tách ra, phân nhánh                                                    갈라지다                   
 231. Tách riêng ra                                                               갈라서다                   
 232. Tấn công, hành hung ai                                               구타하다                   
 233. Tiếp cận, đến gần, gần kề                                            근접하다       
 234. Tiếp đãi                                                                        접대하다                   
 235. Tìm kiếm                                                                     구하다                                   
 236. Tung, tung nhẹ, nựng nịu, vuốt ve, mơn trớn             어르다                                   
 237. Tuôn ra, thải ra, hút, rút                                              배출하다                   
 238. Tuyên án, phát quyết, tuyên bố                                   선고하다                   
 239. Từ chối, khước từ, phủ nhận                                      사절하다                   
 240. Từ chối, phủ nhận, bác bỏ                                           거부하다                   
 241. Tham gia                                                                     참가하다                   
 242. Tham ô, biển thủ, đút túi                                              착복하다                   
 243. Thành lập                                                                    설립하다                   
 244. Thay (đồ)                                                                     갈아입다                   
 245. Thảy lên                                                                      던지다                                   
 246. Thay phiên, đổi phiên , đổi ca                                     교대하다                   
 247. Thay thế, trao đổi                                                        교류하다                   
 248. Thắt dây lưng, mang, đeo, chở                                   띠다                           
 249. Thắt                                                                             맺다                           
 250. Thẩm tra                                                                      규명하다                   
 251. Thất bại, tàn phá, phá hủy, suy sụp                             파멸하다                   
 252. Theo dõi, quan sát, nhìn, trông coi                             관찰하다                   
 253. Thề hứa, tuyên thệ                                                      서약하다                   
 254. Thề nguyền, tuyên thệ                                                  맹세하다       
 255. Thề, hứa, tự cam kết                                                   공약하다                   
 256. Thêu                                                                           매다                           
 257. Thiêu đốt, nhen nhúm, bật, thắp                                  켜다                           
 258. Thiếu đường lối hành động, không cách giải quyết    문책하다                   
 259. Thỏa lòng, thỏa nguyện                                                만족하다                   
 260. Thổi nát, dập tắt                                                           꺼지다                                   
 261. Thông báo                                                                   통보하다                   
 262. Thu âm                                                                         녹음하다                   
 263. Thu nạp, cho vào, nhận vào                                        입장하다                   
 264. Thú nhận, khai thực                                                    고백하다                   
 265. Thu thập, lưu lại, chống đỡ, sôi sục, náo động            괴다                           
 266. Thuật lại, kể lại                                                             외다                           
 267. Trả trước, ứng trước                                                   가불하다                   
 268. Trang trí                                                                       꾸미다                                   
 269. Tranh luận, tranh chấp, cãi nhau                                  말다툼하다               
 270. Trị liệu, chữa bệnh                                                       진료하다                   
 271. Trói buộc, cột thắt; dẫy cỏ, nhổ cỏ dại                         매다                           
 272. Trồng (trọt)                                                                  가꾸다                            
 273. Trống, phần trống                                                        공백 하다                  
 274. Trừng trị, trừng phạt                                                   처벌하다                   
 275. Ứng thí, trả lời                                                              응시하다                   
 276. Vạch trần, phơi bày                                                    적발하다                   
 277. Van xin, tha thiết yêu cầu                                           간청하다                   
 278. Vận dụng, chế tạo, vận hành                                      조작하다                   
 279. Vũ trang, trang bị vũ khí                                             무장하다                   
 280. Vượt lên, bay vút lên                                                  솟다                           
 281. Xách kéo, mang lại gần                                              다그치다                   
 282. Xem xét, cân nhắc, quan tâm, lưu ý                           고려하다                   
 283. Xếp thành đống, chất đầy                                           가리다                                   
 284. Xin lỗi, tạ lỗi                                                               사죄하다                   
 285. Xuất thế                                                                      출세하다                   
 286. Xúc phạm, làm tổn thương                                         해치다                       
 287. Xúc, cào, đào, bới lên                                                 후비다                                   
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.