TÍNH TỪ

TÍNH TỪ

Vui mừng                                                         기쁘다                        ci-bư-tà

Hạnh phúc                                                       행복하다                   heng-bốc-ha-tà

Buồn                                                               슬프다                       xưl-pư-thà

Vui vẻ                                                             기분이 좋다               ci-bu-ni-chốt-thà

Không vui                                                       기분이 안좋다           ci-bu-ni an-chốt-tà

Đẹp (nữ)                                                         예쁘다                        iê-bư-tà

Đẹp (nam)                                                      잘생기다                   chal-xeng-ci-tà

Xấu( hình thức)                                              못생기다                    mốt-xeng-ci-tà

Xấu ( nội dung)                                               나쁘다                        na-bư-tà

Trẻ                                                                   젊다                            chơm-tà

Già                                                                  늙다                            nức-tà

Lớn                                                                 크다                            khư-tà

Nhỏ                                                                 작다                           chác-tà

Nhiều                                                              많다                           man-thà

Ít                                                                       작다                         chác-tà

Tốt                                                                   좋다                            chốt-tà

Không tốt                                                        안좋다                        an-chốt-tà

Hay,thú vị                                                       재미 있다                   che-mi-ít-tà

Dở,không hay                                                 재미없다                    che-mi-ợp-tà

Béo                                                                  뚱뚱하다                    tung-tung-ha-tà

Thon thả                                                          날씬하다                    nal-xin-ha-tà

Có mùi (hôi,thơm)                                          냄새 나다                   nem-xe-na-tà

Thơm                                                               냄새 좋다                   nem-xe-chốt-tà

Chín                                                                익다                            íc-tà

Sống (chưa chin)                                             설익다                       xơ-ríc-tà.

Yếu                                                                 약하다                        iác -ha-tà

Khỏe                                                               건강하다                   cơn-cang-ha-tà

Dài                                                                  길다                            cil-tà

Ngắn                                                               짧다                            chal-tà

Cao                                                                  높다                           nớp-tà

Thấp                                                                낮다                            nát-tà

Rộng                                                               넓다                           nớp-tà

Chật                                                                좁다                            chốp-tà

Dày                                                                 두껍다                        tu-cớp-tà

Mỏng                                                               얇다                            iáp-tà

Sâu                                                                  깊다                            cíp-tà

Nóng                                                               덥다                            tớp-tà

Lạnh                                                                춥다                            shúp-tà

Xa                                                                   멀다                            mơl-tà

Gần                                                                 가깝다                        ca-cáp-tà

Nhanh                                                             빠르다                        ba-rư-tà

Chậm                                                               느리다                        nư-ri-tà

Đắt                                                                  비싸다                        bi-xa-tà

Rẻ                                                                    싸다                           xa-tà

Tội nghiệp                                                       불쌍하다                   bul-xang-ha-tà

Sạch sẽ                                                            깨끗하다                    ce-cứt-ha-tà

Bẩn thủi                                                          더럽다                        tơ-rớp-tà

Xanh                                                               푸르다                        pu-rư-tà

Đỏ                                                                   빨갛다                        bal-rát-tà

Trắng                                                               하얗다                        ha-iát-tà

Đen                                                                 검다                           cơm-tà

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x