Tại hiệu sách.

제 질 장

책 방

Tại hiệu sách.

TỪ VỰNG

Gia61y 종이 chông-i

Một tờ giấy 종이 한장 chông-i han-chang

Giấy trắng 백지 béc-chi

Giấy đóng gói 포장지 pô-chang-chi

Bút bi 볼펜 bo6l-pen

Bút tô 매직 me-chíc

Bút xóa 수정액 xu-chơng-chi

Bút chì 연필 iơn-pil

Thước 자 cha

Sách 책 shéc

Tạp chí 잡지 cháp-chi

Báo신물 xin-mul

Từ điển 사전 xa-chơn

Từ điển Hàn Việt 한-베 사전 han-bê xa-chơn

Vở 노트 nô-thư

Tập vở 공책  công –shéc

Cặp sách 가방 ca-bang

Băng keo 테이프 thê-i-pư

Thiệp 엽서 iớp-xơ

Thẻ,thiệp 카드 kha-tư

Thiệp chúc sinh nhật 생일축하카드 xeng-il-shuc-kha-kha-thư

Tiểu thuyết 소설 xô-xơl

Tem 우표 u-piô

Bao thư 봉투 bông-thu

Bao ni long  비닐봉투 bi-nil-bông-thu

Pin 배터리 be-thơ-ri

Dụng cụ văn phòng 사무용품 xa-mu-iông-pum.

Dao 칼 khal

Kéo 가위 ca-uy

Máy điện thoại 전화기 chơn-hoa-ci

Hồ dán 풀 pul

Lịch 달력 ta-liớc

Tranh 그림 cư-rim

MẪU CÂU THÔNG DỤNG

A.

– Xin chào ,tôi muốn mua một quyển sách từ điển.

안녕하세요. 사전을 사고싶어요.

An-niơng-ha-xê-io xa-chơ-nưl xa-cô-xíp-pơ-iồ

  • Từ điển gì ạ ?

무슨 사전 이요?

Mu-xưn xa-chơn-i-iố?

– Có từ điển Hàn Việt không?

한-베 사전 있어요?

Han-bê xa-chơn ít-xờ-iố?

– chưa có

아직 안 나옵니다

a-chíc an na-ôm-ni-tà

-có sách học tiếng Hàn không?

한국말을 배우는책이 없어요?

Han-cung-ma-rưl be-u-nưn-shec1 ợp-xơ-iố?

– có ở đằng kia.

저쪽에 있어요.

Chơ-chốc-ê ít-xờ-iồ .

-có băng không ?

테이프는  있어요?

Thê-i-pừ-nưn ít-xờ-iố?

-không có loại sách mới ư?

새 책 없어요?

Xe-shéc ợp-xờ-iố ?

– có loại nhỏ hơn không?

더 작은거 없어요?

Tơ cha-cưn-cơ ợp-xơ-iố ?

B.

– Tôi muốn mua thiệp giáng sinh.

크리스마스카드를 사고싶은데요.

Khư-ri-xư-ma-xư-rưl xa-cô-xi-pưn-tề-iồ.

– cái này thế nào?

이거 어때요?

i-cơ ơ-tè-iố?

– tôi muốn chọn loại thật có ý nghĩa.

저는 아주 의미 있는것을 고르고 싶은데요.

Chơ-nưn a-chu ưi-mi in-nưn-cơ-xưl cô-rư-cô xí-pưn-tề-iồ.

– cho tôi hai cái tem.

우표 두장 주세요.

u-piô tu-chang chu-xề-iồ.

– cho tôi xin hóa đơn.

영수증 주세요.

Iơng-xu-chưng chu-xề-iồ.

– tôi xin trả tiền.

돈 드리겠습니다.

Tôn tư-ri-cết-xưm-ni-tà.

 

 

 

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x