SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA -고말다/ -어 버리다

SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA -고말다/ -어 버리다

-고 말다 và -어 버리다 đều được sử dụng để nhấn mạnh một việc nào đó đã kết thúc trước đó.
Ví dụ :
우리 팀이 지고 말았어요.
우리 팀이 져 버렸어요.

-고 말다 thì có thể biểu hiện được sự quyết tâm đặt được mực đích của chủ ngữ.
Ví dụ :
반드시 성공하고 말겠어.
반드시 성공해 버리겠어.

-어 버리다 thì biểu hiện cái việc mà chủ ngữ đã làm ra bằng ý chí của bản thân.
Ví dụ :
친구가 안 오길래 그냥 가 버렸어요.
친구가 안 오길래 그냥 가고 말았어요.

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x