TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ:  NHÀ MÁY HẢI SẢN                 해산물 공장 용어   

 1. Bạch tuộc đông lạnh                                                               냉동낙지
 2. Bạch tuộc                                                                                주꾸미
 3. Bàn dùng để phân lọai                                                            선별 대
 4. Bảo quản                                                                                 보관
 5. Bệnh                                                                                        질병
 6. Cá bò                                                                                       가오리
 7. Cá cơm khô                                                                             마른 멸치
 8. Cá lóc                                                                                      가물치
 9. Cá tra                                                                                      베기
 10. Các loại gỏi tươi                                                                     횟감
 11. Cách làm đông                                                                        냉동방법
 12. Cắt khúc                                                                                  절단
 13. Chả cá (chín)                                                                           어묵
 14. Chất có độc                                                                             유독물질
 15. Chất kháng sinh                                                                      항생물질
 16. Chất ô nhiễm                                                                           오염 물질
 17. Chất thải                                                                                 폐기물
 18. Chậu rửa                                                                                 소독 조
 19. Chiếu sáng                                                                              조명
 20. Chống ô nhiễm                                                                        오염 방지
 21. Cơ sở vật chất                                                                         시설
 22. Cổng vào                                                                                 입구
 23. Cua                                                                                          개
 24. Cung cấp nứơc sử dụng                                                          용수공급
 25. Đã từng được kiểm tra                                                            점검받은 적 있다
 26. Đá                                                                                           얼음
 27. Đăng ký tiêu chuẩn                                                                 동록
 28. Dọn vệ sinh                                                                             청소
 29. Đóng gói                                                                                 밴딩
 30. Đóng gói                                                                                 포장
 31. Đông lạnh                                                                               냉각시키다
 32. Đông lạnh                                                                               냉동
 33. Dư lượng kháng sinh                                                              항생잔여량
 34. Đưa nguyên liệu vào                                                               원류 투입
 35. Dụng cụ sản xuất                                                                    도구
 36. Đường ống nước                                                                    용수배관
 37. Gia công thuỷ sản                                                                   수산가공
 38. Gia công                                                                                  가공
 39. Giải đông                                                                                해동
 40. Giấy chứng nhận kiểm tra sản phẩm                                       제품검사 성적서
 41. Hồ nước                                                                                  호소
 42. Khăn lau tay                                                                            타워
 43. Kho bảo quản                                                                          보관창고
 44. Kho đá lạnh                                                                             얼음창고
 45. Không phù hợp                                                                       부적합
 46. Khử trùng                                                                               소독
 47.  Khu vực không ô nhiễm                                                        비오염구역
 48. Khu vực ô nhiễm                                                                    오염 구역
 49. Khuôn bằng tôn                                                                      양철 판
 50. Khuôn                                                                                     트라이/ 판
 51. Kiểm tra chất lượng                                                                품질검사
 52. Kiểm tra nguồn nước                                                              수질검사
 53. Kiểm tra vi sinh                                                                       미생물 검사
 54. Kiểm tra                                                                                  점검
 55. Lên khuôn                                                                               팬닝
 56. Lô hàng (số lượt)                                                                    중량/ 건수
 57. Mã số xuất khẩu                                                                      수출코드
 58. Màng ngăn                                                                              칸막
 59. Mạng phòng công trùng                                                          방충망
 60. Mặt bằng nhà máy                                                                  공장도면
 61. Mặt tiếp xúc                                                                            접촉표면
 62. Máy dò kim lọai                                                                      금속탐색기
 63. Máy đông lạnh tức thời                                                          급속 동결기
 64. Mực ống                                                                                  가보장어
 65. Mực                                                                                         오징어
 66. Mực                                                                                         한지
 67. Năng lực bảo quản đông lạnh                                                 냉동보관능력
 68. Năng lực sản xuất                                                                   생산능력
 69. Nguồn nước                                                                            수원
 70. Nguyên liệu đóng gói                                                              포장재료
 71. Nguyên liệu                                                                             원자재/ 원류
 72. Nhiệt độ                                                                                  온도
 73. Nội bộ                                                                                     내부
 74. Nội dung khuyến cáo                                                              지적 사항
 75. Nơi xử lý                                                                                 처리장
 76. Nứơc bắn ra                                                                            물 튀김
 77. Nước khử trùng                                                                      소독수
 78. Nước ngầm                                                                             지하수
 79. Nước ngưng tụ                                                                       응수
 80. Nước sử dụng                                                                         용수
 81. Nước thải                                                                                폐수
 82. Nước xuất khẩu chủ yếu                                                         주요수출국
 83. Phân lọai                                                                                 선별
 84. Phi lê                                                                                       세편 뜨기
 85. Phòng bảo quản chất hóa học                                                 화학보관 실
 86. Phòng đóng gói                                                                       포장 실
 87. Phòng thay quần áo                                                                탈의 실
 88. Phòng thí nghiệm của chính mình                                           자체시험실
 89. Phòng thí nghiệm                                                                    시험실
 90. Phương pháp làm lạnh                                                            냉방 시스템
 91. Quạt                                                                                        산풍 기
 92. Qui mô nhà máy                                                                      공장규모
 93. Rửa tay                                                                                   손 세척
 94. Sản lượng                                                                                생산량
 95. Sàn nhà                                                                                   바닥
 96. Sản phẩm tự nhiên                                                                  자연산
 97. Sản phẩn chủ yếu                                                                    주요생산품
 98. Số lượng lao động                                                                   근로자수
 99. Tạp chất                                                                                  이물질
 100. Tạp dề                                                                                     압치마
 101. Tẩy rửa                                                                                    세척
 102. Thanh tra viên                                                                         조사원
 103. Thị trường xuất khẩu                                                              수출시장
 104. Thiết bị vệ sinh                                                                        위생시설
 105. Thịt tôm                                                                                  새우 살
 106. Thóat nước                                                                              배수
 107. Thu mua nguyên liệu                                                               원류확보
 108. Thực hiện tiêu chuẩn HACCP HACCP                                 이행
 109. Thùng chứa nước                                                                    용수저장탱크
 110. Thùng đựng                                                                             용기
 111. Thuỷ sản                                                                                  수산
 112. Tiền đồng                                                                                예냉
 113. Tiền xử lý                                                                                전처리
 114. Tiêu chuẩn quản lý vệ sinh                                                      위생관리 기준
 115. Tiêu chuẩn                                                                               기준
 116. Tình trạng sạch sẽ                                                                   청결상태
 117. Tình trạng vệ sinh tốt                                                              양호한위생상태
 118. Tính truyền nghiễm                                                                 전염성
 119. Tờ hướng dẫn                                                                         안내장
 120. Tôm chân trắng                                                                       흰 다리 새우
 121. Tôm                                                                                         새우
 122. Trại nuôi trồng                                                                        양식장
 123. Trang bị                                                                                   장비
 124. Trạng thái quản lý vệ sinh                                                       위생관리 상태
 125. Trùng có hại                                                                            해충
 126. Trúng độc thức ăn                                                                   식중독
 127. Từng loại sản phẩm                                                                 품종 별
 128. Vận chuyển nguyên liệu                                                         원류운반
 129. Vận chuyển                                                                             운반
 130. Vệ sinh cá nhân                                                                       개인위생
 131. Vòi nước                                                                                 호스트
 132. Wasabi                                                                                    와사비
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
Đỗ Trân
Đỗ Trân
2 năm cách đây

công ty mình là công ty hải sản, sắp tới có hợp tác với doanh nghiệp Hàn, nên mình tìm đến Kanata để học từ vựng, quá bổ ích 5 sao

1
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.