내가 만나는 사람에 의해 나는 물들어간다 – Tôi luôn bị ảnh hưởng từ những người mà tôi đã gặp qua

어느 날… Một ngày nọ… 부처님이 제자와 함께 길을 걷다가 Đức Phật cùng đệ tử đi trên đường 길에 떨어져 있는 종이를 보게 되었습니다. Thì đã nhìn thấy tờ giấy rơi ở đó.   부처님은 제자를 시켜 Đức Phật bảo


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.