NGOẠI NGỮ VÀ TÌNH YÊU, GIỐNG NHAU Ở CHỖ

Mình không yêu nó, nó chẳng yêu mình Cho nhiều nhận nhiều, cho ít nhận ít Xa mặt cách lòng Không có chi phí, không có.. tiến triển Không bỏ công sức, không có kết quả. Tích cực thì tốt,


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.