TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – CHỦ ĐỀ: 공항, 출입국 – SÂN BAY – XUẤT NHẬP CẢNH

Bãi taxi                                                                                 택시승강장

Bàn tiếp nhận hành lý quá kích cỡ                                      대형수하물 수취대

Bảng thông báo                                                                    게시판

Bảo hộ                                                                                 보호하다

Bay, vận hành                                                                    운항      

Bắt, giữ                                                                               단속

Bệnh lở mồm long móng                                                     구제역

Bệnh truyền nhiễm cần kiểm dịch                                       검역전염병

Bệnh truyền nhiễm từ nước ngoài                                      해외유입전염병

Bình thủy tinh                                                                     유리병

Bố trí chỗ ngồi                                                                   좌석배정          

Buôn lậu                                                                              밀수

Bưu điện                                                                              우체국

Cá nhân tự chi trả                                                                본인부담

Các hàng hóa thuộc đối tượng ngoại lệ                              예외대상품목

Các loại vũ khí                                                                    무기류

Cảng vận tải hành khách                                                     여객터미널

Cấm                                                                                      금지하다

Cấm nhập cảnh                                                                    입국불허

Cấm nhập khẩu                                                                   수입금지

Cầm tay                                                                               휴대하다

Cần thiết                                                                              필요하다

Cấp, phát                                                                             발급하다

Cất cánh                                                                               이륙하다

Cây giống                                                                            묘목

Có tính độc hại                                                                    유독성

Cổng lên máy bay                                                               탑승구

Cổng ra vào                                                                         출입구번호

Cơ quan thường trú                                                            상주기관

Cơ sở vật chất cho người tàn tật                                        장애인 편의시설

Cơ trưởng                                                                            기장

Cúm gà                                                                                조류독감

Cùng vận hành chung                                                      공동운항          

Cửa hàng miễn thuế                                                            면세점

Cửa lên                                                                                 탑승구

Chất lỏng                                                                             액체

Chất nổ                                                                                화약류

Chi phí                                                                                 비용

Chính thức                                                                           공식적인

Cho mượn điện thoại,                                                         휴대폰 대여

Chỗ ngồi                                                                              좌석

Chờ                                                                                      싣다

Chuẩn bị                                                                               존비하다

Chuyến bay bị hủy                                                               비행취소/중지

Chuyến bay đường dài                                                        장거리비행

Chứa bên trong                                                                    내용물

Chứng minh thư                                                                   증면서

Chứng nhận tiêm phòng dự phòng bệnh chó dại                광견병예정접종증명서

Dao, kiếm                                                                            도검

Dặm, mile                                                                            마이리지

Dây an toàn                                                                          안전벨트

Dịch vụ chuyển hàng                                                          택배서비스

Dịch vụ người cao tuổi                                                       노약자서비스

Dịch vụ phiên dịch ngoại ngữ                                             외국어통역서비스

Dịch vụ roaming quốc tế                                                     휴대폰 로밍 서비스

Dịch vụ trong máy bay                                                        기내서비스

Du lịch                                                                                 공항버스

Dùng lúc khẩn cấp                                                              비상용

Đạn thật                                                                              실탄

Đánh thuế                                                                            부과

Đăng ký                                                                               등록하다

Đặt trước                                                                             예약하다

Đến muộn                                                                            연착

Đến muộn                                                                            연착

Đến nơi                                                                               도착

Đi bằng máy bay                                                                  비행기로가다

Đi thẳng                                                                              직통

Địa chỉ                                                                                  주소

Địa chỉ cư trú trong nước                                                    국내거주지

Địa chỉ liên lạc                                                                     연락처

Địa chỉ liên lạc trong nước                                                   국내연락처

Điểm đến                                                                             목적지

Điện thoại khẩn                                                                   긴급전화

Điện thoại thông báo                                                           안내전화

Điền vào                                                                               기입하다, 기재하다

Điều tra                                                                                조사하다

Đóng gói và bảo quản hành lý xách tay                              수하물 보관 및 포장

Đồ bị mất                                                                             분실물

Độ cao                                                                                  고도

Độ cao bay                                                                           비행고도

Đồ lưu niệm                                                                         선물

Đội an ninh sân bay                                                             공항경찰대

Đổi tiền                                                                                환전하다

Động vật yêu thích                                                              애완동물

Đợi                                                                                       기다리다

Đúng giờ                                                                              시간에 맞추다

Đưa đi                                                                                 데리다

Đưa vào, vận chuyển vàng                                                  반입하다

Đường bay nội địa                                                               국내선

Đường bay quốc tê                                                              국제선

Đường bay                                                                           비행경로

Gắn, dán                                                                              부착

Ghế business                                                                       비즈니스석

Ghế loại 1, busines                                                              일등석

Ghế ngồi                                                                              좌석

Ghế ngồi cạnh cửa sổ                                                           창쪽 좌석

Ghế thường                                                                         일반석

Gửi hành lý                                                                          부치다

Giải thích                                                                             설명하다

Giải trí trong máy bay                                                         기내오락

Giấy chứng nhận gửi hành lý                                               수하물 인수증

Giấy kiểm tra sức khỏe                                                       건강진단서

Giấy khai báo hải quan                                                        세관 신고서

Giấy khai báo mấy hành lý                                                  수하물 분실신고서

Giờ bay                                                                                비행시간

Giờ địa phương                                                                    현지시간

Giờ lên máy bay                                                                   탑승시간

Giới hạn                                                                               제한하다

Giới tính                                                                               성별

Hạ cánh khẩn cấp                                                                 비상착육

Hạ cánh                                                                                착륙하다

Hạ tầng dịch vụ                                                                   편의시설

Hải quan                                                                               세관

Hải quan sân bay                                                                  공항세관

Hàng cấm                                                                            금지품

Hàng cấm đưa vào trong máy bay                                      기내반입제한품

Hàng cấm vận chuyển                                                         소지금지물품

Hàng chịu thuế                                                                     과제품

Hàng dán nhãn giả                                                              위조상표 부착물품

Hàng gửi ủy thác                                                                 위탁수하물

Hãng hàng không Phương Đông                                        동방항공

Hãng hàng không Việt Nam                                               베트남항공

Hãng hàng không                                                                 항공사

Hàng không Asiana                                                             아시아항공

Hàng lý                                                                                짐

Hàng miễn thuế                                                                    면세품

Hàng quá kích cỡ                                                                대형수하물

Hàng quí, đồ quí                                                                  귀중품

Hàng thất lạc                                                                       분실수하물

Hàng trả lại                                                                          반송품

Hành khách                                                                          승객

Hành lý                                                                                수하물

Herorin                                                                                헤로인

Họ                                                                                        성

Hoá đơn                                                                               영수증

Hoãn chuyến bay                                                                 결항하다

Hộ chiếu                                                                               여권

Hồ sơ quá cảnh                                                                    통과

Huỷ bỏ                                                                                 취소하다

Hướng dẫn                                                                          민원안내

Hướng dẫn du lịch                                                              관광안내

Hướng dẫn giao thông đại chúng                                       대중교통 안내

Hướng dẫn hỗ trợ cư trú cho người nước ngoài                외국인 체류지원 안내

Hướng dẫn tổng hợp về sân bay                                         공항종합안내

Hướng dẫn tuyến xe buýt                                                   버스노선안내

Hướng dẫn thẩm tra xuất cảnh                                           출국심사 안내

Hướng dẫn về khách sạn                                                    호텔안내

Kê khai tiền tệ                                                                      검역

Kì nghỉ                                                                                 휴가

Kiểm dịch động vật                                                             동물 검역

Kiểm dịch hành khách                                                        여행객 검역

Kiểm dịch thực vật                                                             식물검역

Kiểm dịch                                                                             검역

Kiểm tra                                                                               검사하다

Kiểm tra an ninh                                                                  보안검색

Kiểm tra an ninh                                                                  보안검색

Kiểm tra hải quan                                                                 세관검사

Kiểm tra lâm sàng                                                               임상검사

Kiểm tra vi khuẩn                                                                세균검사

Kim loại quí                                                                         귀금속류

Kim loại quý                                                                        귀금속

Kinh doanh                                                                          사업

Ký tên                                                                                  서명하다

Khách trung chuyển                                                            환송객

Khai báo                                                                               신고하다

Khai báo                                                                              신고하다

Khai báo hải quan                                                               세관신고

Khai báo hải quan                                                                세관 신고

Khai báo hàng nguy hiểm                                                   위험물신고

Khám xét/ kiểm tra an ninh                                                  몸수색

Khoang hút thuốc                                                                흡연실

Không đạt                                                                           불합격

Khu vực gửi hàng lý                                                           화물터미널

Khuẩn collela                                                                      콜레리균

Khuẩn đại tràng xuất huyết                                                 장출혈성대장균

Làm thủ tục lên máy bay                                                     탑승수속을 하다

Lâm sản                                                                               림산물

Lên máy bay                                                                       탑승하다

Loại máy bay                                                                       기종

Lối đi giữa hai dãy ghế                                                        통로측 좌석

Lối thoát hiểm                                                                      비상구

Luật thuế quan                                                                    관세법

Luồng không khí                                                                  기류

Mang theo                                                                            가지고들어가다

Máy bay                                                                               비행기

Mặt nạ oxy                                                                           산소마스크

Miễn thuế trong máy bay                                                    기내면세

Mục đích cư trú                                                                    체류목적

Nôn                                                                                     구토

Nơi bán vé                                                                           매표소

Nơi đến                                                                                목적지

Nơi đổi tiền                                                                         환전소

Nơi gặp nhau, sảnh gặp nhau                                              만남의 장소

Nơi hướng dẫn tổng hợp về sân bay                                  공항 종합안해소

Nơi khai báo                                                                        신고소

Nơi lắp đặt                                                                          설치장소

Nơi lấy hành  lý                                                                   수하물 찾는곳

Nơi phục vụ internet                                                           인터넷 라운지

Nơi xạc pin                                                                          충전소

Nút báo khẩn cấp                                                                 호출버튼

Nước hoa                                                                             향수

Nước lạnh                                                                            냉수

Nước ngoài                                                                          해외

Ngày tháng năm sinh                                                           생년월일

Ngày xuất cảnh                                                                   출국당일

Ngân hàng ngoại hối                                                           외환은행

Nghề nghiệp                                                                         직업

Người cao tuổi                                                                    노약자

Người mang hành lý                                                           소지자

Nhân viên kiểm dịch                                                           검역관

Nhập cảnh                                                                            입국

Phát sinh                                                                              발생

Phát thanh chỉ dẫn                                                               안내방송

Phạt                                                                                     과태

Phân chia                                                                             분리하다

Phi công                                                                               조종사

Phòng chờ                                                                            대합실

Phòng hút thuốc                                                                  흡연실

Phòng nghỉ cho trẻ em                                                        유아 휴게실

Phòng quản lý hàng thất lạc                                                유실물관리소

Phòng thẩm tra                                                                    심사부스

Phòng vệ sinh                                                                       화장실

Phụ nữ có mang                                                                  임산부

Phương thức chuẩn quốc tế                                                국제표준방식

Quá mức                                                                              초과하다

Quầy của các hãng du lịch                                                  여행사 카운터

Quầy đổi chuyến quốc tế                                                    국제선 환승카운터

Quầy hoàn trả thuế giá trị gia tăng                                      부가세 환급 카운터

Quầy thủ tục                                                                       카운터

Quốc tịch                                                                             국적

Rent Car, xe cho thuê                                                          렌터카

Rung                                                                                    흔들리다

Rượu Cô Nhắc                                                                     코냑

Sản phẩm làm từ thịt                                                           육가공품

Sảnh đến                                                                              도착 로비

Sảnh xuất cảnh                                                                    출국여객 플랫품

Sân bay xuất phát                                                                취항지

Sân bay                                                                                공항

Sân bay, bến xe                                                                   터미널

Sân đón khách nhập cảnh                                                    입국여객 플랫품

Sân nhập cảnh                                                                     입국장

Sâu bọ gây bệnh                                                                  병해충

Sâu có hại                                                                            해외병해충

Sâu có hại                                                                            해충

Số ghế                                                                                  좌석번호

Số ghế ngồi                                                                          좌석번호

Sốt                                                                                       발열

Súng đạn                                                                             권총류

Sử dụng da/vỏ côn trùng                                                    곤총기피제 사용

Tài liệu                                                                                 서명

Tài nguyên nông nghiệp                                                      농업자원

Tái xác nhận                                                                         재확인하다

Tạm biệt                                                                               작별하다

Tàu điện cao tốc                                                                  고속철도

Tàu hỏa loại thường                                                            일반열차

Taxi loại sang                                                                       모범택시

Tắc đường                                                                            교통체증

Tên                                                                                       성명

Tiêm phòng                                                                          예방접종

Tiền mang thừa                                                                    초과요금

Tiền mặt                                                                               현금

Tiền taxi                                                                               택시요금

Tiếp viên hàng không                                                           승무원

Tiêu chảy                                                                             설사

Tìm hành lý                                                                          짐을 찾다

Tòa nhà hàng hóa sân bay                                                   공항화물청사

Tốc độ bay                                                                         비행속도          

Tốc độ bay                                                                           비행속도

Tờ khai kiểm dịch                                                               검역질문서

Tờ khai nhập cảnh                                                                입국신고서

Tờ khai xuất cảnh                                                                출국신고서

Tới nơi                                                                                 도착하다

Túi nôn                                                                                 멀미봉지

Tuyến đường                                                                     노선      

Tuyến bay                                                                          취항노선          

Tuyến bay                                                                          편도      

Tuyến nội địa                                                                       국내선

Tuyến quốc tế                                                                      국제선

Từng tuyến bay                                                                   노선별

Thay đổi                                                                               변경하다

Thăm                                                                                   방문하다

Thẩm tra kiểm dịch                                                             검역심사

Thẩm tra nhập cảnh                                                             입국심사

Thẩm tra xuất cảnh                                                              출국심사

Thẩm tra xuất nhập cảnh                                                     출입국심사

Thẩm vấn, hỏi                                                                      문의하다

Thẻ lên máy bay                                                                   탑승권

Thẻ nhập cảnh                                                                      입국카드

Thẻ xuất nhập cảnh                                                              출입국 카드

Theo                                                                                     따르다

Theo dõi bệnh sốt                                                                발열감시

Thiết bị chữa cháy                                                               소화기류

Thoát hiểm                                                                          비상탈출

Thông báo chuyến bay                                                         탑승 안내방송

Thông báo hạ cánh                                                              도착안내

Thông quan nhanh chóng                                                    신속통관

Thời gian cư trú                                                                   체류기간

Thời gian tại điểm đến                                                      목적지시간      

Thủ tục bay                                                                          탑승수속

Thủ tục gửi hành lý quá kích cỡ                                          대형수하물 수속

Thủ tục lên máy bay                                                            탑승수속

Thủ tục nhập cảnh                                                               입국절차

Thủ tục thông quan                                                             세관통관절차

Thủ tục xuất cảnh                                                                출국절차

Thùng bảo quản hàng hóa                                                   물품보관함

Thuốc                                                                                   약

Thuộc bonsai                                                                       분재류

Thuốc say xe                                                                        멀미약

Trạm kiểm dịch động vật                                                     동물검역소

Trạm kiểm dịch khách du lịch                                             여행자검역소

Trạm kiểm dịch tại sân bay                                                  공항검역소

Trạng thái còn đóng gói                                                       미개봉상태

Trình                                                                                    제출하다

Trình tờ khai kiểm dịch                                                       검역질문서 제출

Trong máy bay                                                                     기내

Trở về                                                                                   되돌아가다

Trụ sở hải quan                                                                    세관청사

Trung chuyển                                                                       환승, 갈아타다

Trung tâm dịch vụ tư vấn lãnh sự                                       영사민원서비스센터

Trung tâm hàng hóa quốc nội                                              국내물류센터

Trung tâm hàng hóa sân bay                                                공항물류단지

Trung tâm vận hành sân bay                                                공항운영센터

Trung tâm y tế sân bay                                                        공항의료센터

Uỷ thác                                                                                맡기다

Văn phòng kiểm dịch nông lâm sản                                    농림수산검역검사본부

Văn phòng khai báo nghĩa vụ quân sự                                병무신고사무소

Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh                                     출입국관리사무소

Vận chuyển                                                                          나르다

Vận hành an toàn                                                                안전운항

Vận hành                                                                             운영

Vân tay                                                                                지문

Vật phẩm cá nhân                                                                개인용품

Vé lên máy bay                                                                    탑승권

Visa theo nhóm                                                                   단체사증

Visa                                                                                      비자

Vội vàng                                                                              서두르다

Xe buýt cao cấp của sân bay                                               공항리무진

Xe buýt tuần hoàn                                                               셔틀버스

Xe lăn                                                                                  휠체어

Xe thuê                                                                                렌터카

Xuất cảnh                                                                             출국

Xuất phát                                                                             출발

Xuống                                                                                  내리다

Xử lý cách ly                                                                       격리치료

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.