행복한 가정을 이루기 위해 없애야 할 10가지 – 10 ĐIỀU CẦN PHẢI LOẠI BỎ ĐỂ TẠO NÊN MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺   비난이없어야 합니다 -Không được chỉ trích. 가족간의 비난은 난파선의 밑창을 뚫는 것과 같습니다 Những lời chỉ trích của gia đình tựa như đâm thủng đáy tàu. 욕설이없어야 합니다 – Không được nói những lời chửi rủa. 가정에서의 욕설은 밥에 흙을 뿌리는 것과 같습니다  Lời chửi rủa của gia


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.