자 마자 – Ngay lúc, ngay sau khi…

자 마자 – Ngay lúc, ngay sau khi… 집에 가자 마자 잤어요. Tôi đi ngủ ngay sau khi về đến nhà. 학교에 돌아오자 마자 도서관에 책을 읽으러 갔어요. Tôi tới thư viện đọc sách ngay sau khi từ trường trở


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.