고사성어 사자성어 한자성어 모음 – THÀNH NGỮ CỔ SỰ, THÀNH NGỮ 4 CHỮ TIẾNG HÀN (Phần 4)

Mọi người xem và luyện dịch nhé! 🌺 대세의 흐름에 적응하지 못하고 융통성이 없어 무척 고지식함. ① 刻舟求劍(각주구검) : 배에 금을 긋고 칼을 찾음 ② 膠柱鼓瑟(교주고슬) : 이교로 붙이고 거문고를 탐 ③ 守株待兎(수주대토) : 구습을 고수하여 변통할 줄 모름. 진보가

Xin lỗi, bạn cần nâng cấp trở thành hội viên VIP để truy cập bài viết này. Xem chi tiết tại đây

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.