Hiện nay, Kanata là thương hiệu nhượng quyền về đào tạo tiếng Hàn đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam, các dự án nhượng quyền của Kanata đang thực hiện hiện nay có thể nói là rất thành công và ngày càng mở rộng.

  1. Kanata Thái Nguyên: số học sinh 300 người
  2. Kanata Hà Nội: số học sinh 120 người.
  3. Kanata Vinh: số học sinh 150 người

Với mong muốn cùng phát triển hệ thống đào tạo tiếng Hàn tại Việt Nam, Kanata rất mong muốn thực hiện các dự án nhượng quyền đào tạo của Kanata với chi phí hợp lý nhất, hiệu quả nhất và nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata

Người phu trách: Lại Thị Kim Thoa, số điện thoại : 0918 716 301 – 028 3949 1403

Email: [email protected]