20 ĐIỀU MẸ NÊN DẠY CON GÁI

1. Đừng bỏ cả cuộc đời để chờ đợi một ai đó đến giải thoát cho mình. Không điều gì khiến con cảm thấy tuyệt vời hơn việc con tự giải thoát cho chính con. 2. Một khi lòng tin


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.