CỔ SỬ THÀNH NGỮ

용도지도, 공심위상                Phép dùng binh hay nhất là đánh vào lòng người

용법무재관간                         Khi áp dụng luật phải hoan dung va đơn giản dễ hiểu

우기동조                                Bò và ngựa thiên lý cùng chuồng

Người tài và người dốt ở với nhau

우공이산                               Ngu Công di sơn

Ngu Công dời núi . Việc gì kiến nhẫn làm mãi cũng thành công.

우랑직녀                              Ngưu lang Chức nữ

Cảnh vợ chồng xa nhau biền biệt lâu ngày, ít khi gặp nhau

우도할계                              Lấy dao giết bò để giết gà

Dùng tài vào việc không cần phải dùng

우불우자시야                       Việc được thì có lúc hỏng việc là đương nhiên

우이독경                             Đọc kinh tai bò

Nước đổ đầu vịt

우이효지                             Mắng lỗi người khác, nhưng mình lại có lỗi ấy

원교근공                             Thân nơi xa, đánh nơi gần

원수불구근화야                   Nước xa không dập được lửa gần

원입골수                             Thù hận khắc trong xương

원친불여근린                      Anh em xa không bằng láng giềng gần

우후죽순                              Nấm sau mưa

Mọc lên nhiều như nấm sau mưa. Qúa nhiều

월광독서                              Dùng ánh trăng để đọc sách

월하빙인(중매쟁이)             Người môi giới kết hôn

위랑위호                             Lòng người như lang sói

위불기교                             Làm to sinh kiêu ngạo

위선최락                             Làm việc thiện là niềm vui nhất đời

위정지유재극인                 Quan trọng nhất của chính trị là tìm người tài

유당랑지노비이당거철      Giống như bọ ngựa đá xe

유녀회춘                             Thiếu nữ hồi xuân

유리시시                             Quan hệ chỉ vì lợi với nhau chứ không phải vì tình nghĩa

유비무환                             Phòng bị vô họa. Cẩn tắc vô ưu

유수불부                             Nước luôn chảy không bị hôi thối

유수청탁재기원                  Nước chảy thì trong, nước đục tại nguồn

유시무종                             Có đầu không đuôi

Có đầu tiên mà không có cuối cùng

유세                                     Thuyết phục người khác theo ý kiến của mình

유아독촌                             Trên đời này không có gì quý bằng thân mình

유욕즉무강                         Khi sinh lòng tham thì lòng không còn ngay thẳng

유음덕자필유양보               Có âm đức ắt có phúc đến

유전무죄                             Hữu tiền vô tội

Có tiền thì không có tội (ý lấy tiền chuộc thay tội)

유혈성천                             Chiến tranh nhiều người chết và bị thương

애자중지시야, 덕자원지본야          Đừng quên thất bại ngày xưa

은감불원                               Gương nhà Ân không xa

Đừng quên thất bại ngày xưa

음덕유이명                         Âm đức chỉ mình biết, không ai hay

읍수행하                             Khóc như mưa

읍이창마속                         Khóc trảm Mã Tốc

Khổng Minh khóc chém Mã Tốc. Công tư dứt khoát.

응천순인                             Theo ý trời, thuận ý người

의기투합                             Nghĩa khí thu hợp

Tâm đầu ý hợp.

의물용, 용물의                   Đã dùng thì đừng nghi ngờ, đã nghi ngờ thì đừng dùng

의시실가                             Trong nhà đầy hòa hợp

의식자민지본                     Việc ăn mặc ở là điều quan trọng nhất của người dân

의식족즉지예절                 Ăn mặc đầy đủ tất sẽ biết lễ phép

이신순리                             Bỏ mạng vì tham của

의심암귀                             Nghi ngờ sinh quỷ

Việc không có sinh ra từ lòng  nghi ngờ mà ra.

이고위감                             Lấy quá khứ làm gương

이도살삼사                         Nhị đào sát tam sứ

Vì hai quả đào mà ba tướng chết. Dùng mưu nhỏ giết người.

이란투석                             Trứng chọi đá

이문명로                             Lòng không tham là của báu

이불탐위보                         Vừa được lợi ích vừa có danh tiếng

임난무구면                         Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

우문회우                             Bạn học vấn với nhau

우자암어성사, 지자견어미행Người kém thì việc xong rồi cũng không biết, người giỏi thì biết khi việc chưa bắt đầu

이비대시, 이시흥사              Chuẩn bị đợi thời, thời đến hành động thành công

이식위천                             Quan trọng với con người là ăn để sống

이심전심                             Lòng chuyển sang lòng

Hiểu nhau qua lòng người.

이이목지                             Mắt thấy tai nghe

Đã xác định rõ ràng, mắt thấy tai nghe

이인동심, 기리단금           Khi hai người đã cùng lòng thì có thể chặt đôi đá núi

인간만사새웅지마             Mọi việc trên đời như chuyện phú ông mất ngựa(phúc họa thay nhau)

인개지유용지용, 이막지무용Người ta chỉ biết cái dụng hữu dụng, không biết cái dụng của vô dụng

인도오영이호겸                 Ghét người ngạo mạn, thích người khiếm tốn.

인불학부지도                     Người không học, không hành đạo được

인수마재사상                     Ưu điểm, tài năng dẫn đến cái chết của người đó (chữ tài đi với chữ tai một vần)

인일능지, 기백지               Việc người khác làm chỉ một lần, mình làm phải trăm lần cũng phải cố gắng xong bằng được

일각천금                             Tiếc khỏanh khắc mất ngàn vàng

일거양득                             Nhất cử lưỡng đắc

Làm một việc mà thu lợi hai. Một mũi tên trúng hai đích

일귀일천, 교정내견           Một lần giàu sang, một lần nghèo hèn; lúc đó mới hiểu giao lưu ở đời.

일망타진                             Mẻ lưới bắt sạch

Cắt vó, bắt sạch một lần

일모도원                             Ngày thì hết, đường thì còn xa

일석이조                             Nhất thạch nhị điểu

Một hòn đá trúng hai con chim

일수백화                             Đào tạo một nhân tài sẽ có ích cho cả xã hội

일비일희                             Vui và buồn

일자천금                             Nhất tự thiên kim

Một chữ đáng giá ngàn vàng

일장공성만골고                 Một người nên công thì vạn người phải chết

Nhất tướng công thành vạn cốt khô

일일여삼추                         Một ngày dài như ba thu

일진일퇴                             Một bước tiến một bước lùi

일취월장                             Học hành tiến bộ trông thấy

일취지몽                             Vinh hoa phú quý như mây trôi

인고부지족                         Con người khổ vì không bằng lòng về vật chất

인결지령                             Địa linh nhân kiệt

인과응보                             Nhân quả ứng báo

Nhân và quả đi liền với nhau

인면수심                             Lòng nười dạ thú

인심난측                             Lòng người khó đo lường

인생대병지시일오자         Thất bại lớn nhất của đời người là tư kiêu

인생여백구과극                 Đời người như bóng ngựa chạy qua khe cửa

인생여조로                         Đời người như hạt sương ban mai

인생칠십고래희                 Đời người 70 tuổi khó

인자무적                             Nhân từ vô địch

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)
0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
()
x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.