1.KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC :

– Hoàn thiện kỹ năng biên phiên dịch

– Bổ sung kỹ năng làm việc tại công ty Hàn Quốc

2.KHAI GIẢNG:Đầu mỗi tháng

3.ĐỐI TƯỢNG:

– Đang làm công tác biên phiên dịch tại công ty Hàn Quốc

– Có trình độ tiếng Hàn cấp 3 trở lên hoặc tương đương

4.GIÁO TRÌNH:

– Slide chương trình đào tạo (Phim, tài liệu, hội thảo, phát biểu vv..)

– Luyện dịch văn bản tiếng Hàn, bài dịch, bài phát biểu.

– Âm Hán Việt trong tiếng Hàn Quốc.

5.THỜI GIAN ĐÀO TẠO: Tuần 3 buổi / 2 tiết /8 tuần      Tuần 2 buổi/ 3 tiết/ 8 tuần

Ca học  :           Sáng    :           Ca 1     :           8h –9h30         Ca 2            :           9h30 – 11h

Chiều  :           Ca 1     :           13h30 – 15h    Ca 2            :           15h30 – 17h

Tối      :           Ca 1     :           18h –19h30     Ca 2            :           19h30 – 21h

Sáng T7 – CN (8h – 11h15)

6.GIẢNG VIÊN: 70% giảng viên Hàn quốc, 30% giảng viên Việt Nam

7.KỸ NĂNG BỔ SUNG:

– Kỹ năng làm việc tại công ty Hàn Quốc.

– Kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn.

8.CHỨNG CHỈ :

– Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học Biên phiên dịch nâng cao của trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata.

  1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

– Hoàn thiện khả năng DỊCH NÓI tiếng Hàn Quốc (phát âm, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp + kỹ năng mềm khác)

– Hoàn thiện khả năng DỊCH VIẾT  văn bản tiếng Hàn (Hàn Việt, Việt Hàn)

– Bổ sung thêm vốn TỪ VỤNG hiện có, từ vựng chuyên môn

– Hoàn thiện KỸ NĂNG LÀM VIỆC  tại công ty Hàn Quốc

  1. NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

Chương trình thực sự giúp em rất nhiều về kĩ năng phiên dịch tiếng Hàn. Những khúc mắc, khó khăn, hạn chế trong việc truyền đạt với các đối tác lâu nay đã được tháo gỡ. Hơn nữa không chỉ giúp em mở mang kiến thức chuyên ngành mà thông qua những chủ đề phong phú được đề cập trong buổi học đã cho em biết được các kiến thức khác: văn hóa, xã hội, văn học v…v… Em cảm thấy khóa học này thực sự rất bổ ích.