LUYỆN DỊCH BẢN TIN

LUYỆN DỊCH BẢN TIN
Mỗi ngày 1 bản tin, mọi người cùng luyện dịch nhé!

BÀI 31. 아세안 외무장관들, 회의에서 베트남 동해 문제 토론(thảo luận)

(VOVWORLD) – 제52차 아세안 외무장관회의(Hội nghị bộ trưởng ngoại giao) 및 관련 회의의 일환으로 7월31일 방콩에서 팜빈민 베트남 부총리(Phó thủ tướng) 겸 외무장관은 아세안국가 외무장관, 그리고 왕이 중국 외무부 장관과(bộ trưởng bộ ngoại giao) 함께 아세안-중국 외무장관 회의에 참가하였다.

이 회의에서 양측은(hai bên) 2020년까지 (đôi bên)양방향 무역액1 조 달러와1,500억 달러의 투자액 목표를 향한 노력을 계속하면서 디지털(kỹ thuật số) 경제 발전, 전자 상거래(Thương mại điện tử), 4차 산업 혁명 혁신과 적응(đổi mới và thích ứng cách mạng công nghiệp), 연계와 지속 가능한 개발(liên kết và phát triển bền vững), 문화 교류(giao lưu văn hoá), 민간교류(trao đổi với dân) 등 잠재력(sức mạnh tiềm ẩn)있는 분야를 증진하기로 합의했다.

세계 및 지역 상황에 관해 아세안 및 중국 외무장관들은 베트남 동해 상황을 포함하여 이 지역의 최근 움직임에 대해 논의했다. 베트남 동해 (남중국해) 상 행위 규범(COC)(quy tắc hoạt động kinh doanh) 협상(sự thương thảo)의 진전(bước tiến)에 주목하(quan tâm theo dõi)면서 많은 국가들은 신뢰(sự tín nhiệm) 증진의 중요성, 신념 구축 강화(tăng cường xây dựng niềm tin), 베트남 동해에서의 항해와 항공에 대한 평화(hoà bình)와 안정, 안전, 자유 보장을 강조하였다. 아세안 장관들은 국제법을 존중하(tôn trọng)고 준수(tuân thủ)할 필요성을 강조하면서 효과적이고 효력적인 COC를 완수하는(hoàn thành) 것을 목표로 삼았다(xem như là mục tiêu).

GVTH: PHẠM THỊ THƯƠNG
Nguồn: vovworld.vn

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x