Chuyên mục: Bản tin Hàn-Việt hằng tuần

BẢN TIN LIÊN QUAN VIỆT NAM – HÀN QUỐC TUẦN QUA (07/07 – 14/07/2023)

1. Tân tổng lãnh sự Hàn Quốc xem TP.HCM là quê hương thứ hai 2. [...]

BẢN TIN LIÊN QUAN VIỆT NAM – HÀN QUỐC TUẦN QUA (03/07 – 07/07/2023)

Hàn Quốc xây dựng hệ thống phòng thủ chống UAV Quân đội Hàn Quốc xúc [...]

BẢN TIN TIẾNG HÀN TRONG TUẦN (03/07 – 07/07/2023)

폭스콘, 꽝닌에 2억5천만 달러 추가 투자 베트남-중국 대언론 성명 발표 IMF, 베트남 경제 ‘긍정적 전망’ [...]

BẢN TIN TIẾNG HÀN TRONG TUẦN (26/06 – 01/07/2023)

베트남-한국, 균형적이고 지속가능한 방향으로 무역 규모 촉진 베트남-한국, 2030년까지 양자 무역액 1,500억 달러 목표 베트남-한국 [...]

BẢN TIN TIẾNG HÀN TRONG TUẦN (19/06 – 24/06/2023)

서기장, 부정부패 방지 지도부 활동 결산 회의 참석 베트남, EU와의 관계 강화 희망 경제에 자본 [...]

BẢN TIN LIÊN QUAN VIỆT NAM – HÀN QUỐC TUẦN QUA (19/06 – 24/06/2023)

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân gặp HLV Park Hang Seo và sinh viên [...]

BẢN TIN LIÊN QUAN VIỆT NAM – HÀN QUỐC TUẦN QUA (12/06 – 16/06/2023)

Hợp tác chiến lược về phát triển ngôn ngữ Hàn Quốc cho cộng đồng người [...]

BẢN TIN TIẾNG HÀN TRONG TUẦN (12/06 – 16/06/2023)

국회, 일부 법안 토론 한국 파견 베트남 근로자, 도주 비율 30% 이하로 감소 백신 외교 [...]

BẢN TIN LIÊN QUAN VIỆT NAM – HÀN QUỐC TUẦN QUA (05/06 – 10/06/2023)

Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững Các nhà sản xuất điện [...]

BẢN TIN TIẾNG HÀN TRONG TUẦN (05/06 – 10/06/2023)

베트남-호주 전략적 동반자 관계 새로운 동력 조성 베트남, 아시아 가장 부유한 국가 16위 팜 민 [...]

error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.