TRẮC NGHIỆM KHẢ NĂNG HỌC NGOẠI NGỮ

Bạn học ngoại ngữ mà không tiến bộ? Bạn có biết tại sao không? Bạn không có tố chất học ngoại ngữ, hay phương pháp của bạn có vấn đề, sau đây là phiếu điều tra, phiếu này giúp bạn có thể sơ bộ đánh giá qua những ưu nhược điểm và tìm ra nguyên nhân về việc học tiếng Hàn của mình.
Mời bạn trả lời các câu hỏi ở link dưới đây.

https://docs.google.com/forms/d/1nGn7yte1G9aLdo9OmAkzay4aRFaOkRzOW0jHHqbB0-M/edit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *