LUYỆN DỊCH BẢN TIN

LUYỆN DỊCH BẢN TIN
Mỗi ngày 1 bản tin, mọi người cùng luyện dịch nhé!

응우옌 쑤언 푹 총리(Thủ tướng), 전자정부(chính phủ điện tử) 구축(xây dựng) 결심(quyết tâm)

(VOVWORLD) – 7월23일 오전 정부청사(trụ sở chính phủ)에서 전자정부국가위원장인(chủ tịch nhà nước chính phủ điện tử)응우옌 쑤언 푹 총리(Thủ tướng)는 전자정부(chính phủ điện tử) 구축(xây dựng)을 위한 운영위원회(ban chỉ đạo) 및 각 유관부처들(các bộ phận liên quan)과의 온라인 회의(cuộc họp trực tuyến)를 주재했다(chủ trì).
응우옌 쑤언 푹 총리(Thủ tướng)는 대표들(các đại biểu)에게 전자정부(chính phủ điện tử) 건설(xây dựng) 상황(tình hình)과 특히(đặc biệt) 현재 직면하(đối mặt)고 있는 어려움(khó khăn)과 장애물(trở ngại)에 대해 집중적(tính tập trung)으로 논의(thảo luận)할 것을 요구했다(yêu cầu). 또한, 각 부처 관련 부서들(các bộ phận liên quan)에게 구체적인(cụ thể) 임무를 부여하(giao nhiệm vụ)고, 이를 통해 각 지역(khu vực) 및 부처들(các bộ phận)로부터 경험(kinh nghiệm)과 우수사례(ví dụ )들을 배울 것을 지시했다(chỉ thị).

연말(cuối năm)에 총리(Thủ tướng)는 전자 문서(tài liệu điện tử)를 송수신(truyền nhận)하는 상호연결(kết nối qua lại)시스템(hệ thống) 구축(cấu trúc)에 집중(tập trung)할 것을 요구(yêu cầu)하며, 지도(chỉ đạo) 및 관리(quản lý)를 위한 정보(chính phủ) 시스템(hệ thống) 및 국가(quốc gia) 데이터베이스(cơ sở dữ liệu) 그리고 공공(công cộng) 서비스 포트(cổng dịch vụ)를 구축(xây dựng)할 필요가 있다고 밝혔다.

GVTH: NGUYỄN THỊ YẾN NHI
Nguồn: vovworld.vn

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x