Author Archives: thuongpham5814

LUYỆN NÓI TRUNG CAO CẤP – BẠN SẼ GIỮ ĐIỀU GÌ TRONG LÒNG? (마음에 무엇을 담겠습니까?)

Mọi người cùng nhau tham khảo và dịch thử nhé!!! ______________________ Nếu cho nước vào [...]

1 Comments

LUYỆN NÓI TRUNG CAO CẤP – BỨC THƯ GỬI NHỮNG AI ĐANG MỆT MỎI (지친 당신에게 보내는 편지)

Mọi người cùng nhau tham khảo và dịch thử nhé!!! ______________________ Những ngày mà chúng [...]

1 Comments

LUYỆN NÓI TRUNG CAO CẤP –  Thế giới có thể sống với nụ cười hạnh phúc (행복한 미소로 살아갈 수 있는 세상)

Mọi người cùng nhau tham khảo và dịch thử nhé!!! ______________________ Có những ngày nhớ [...]

LUYỆN NÓI TRUNG CAO CẤP –  8 cái nhất định phải bỏ đi trong cuộc sống này (인생에서 반드시 버려야 할 8가지)

Mọi người cùng nhau tham khảo và dịch thử nhé!!! ______________________ Lo lắng tuổi tác [...]

LUYỆN NÓI TRUNG CAO CẤP – Kỹ năng nói chuyện được học từ những người thành công (성공한 사람들에게서 배우는 대화의 기술)

Mọi người cùng nhau tham khảo và dịch thử nhé!!! ______________________ 01.Bí quyết thay đổi [...]

LUYỆN NÓI TRUNG CAO CẤP – Tôi chỉ cần là chính mình là được (나는 그냥 나 자신이면 됩니다)

Mọi người cùng nhau tham khảo và dịch thử nhé!!! ______________________ Tôi muốn trở nên [...]

LUYỆN NÓI TRUNG CAO CẤP -10 thói quen xấu cản trở hạnh phúc của chúng ta (행복을 가로막는 10가지 나쁜 습관)

Mọi người cùng nhau tham khảo và dịch thử nhé!!! ______________________ 01. Ôm mối hận [...]

1 Comments

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP KINH DOANH CỦA NGƯỜI DO THÁI – CHƯƠNG 121: Du nhập văn hóa nước ngoài

Mọi người cùng nhau đọc và suy ngẫm nhé!!! ____________________ Nếu khi nói đến hàng [...]

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP KINH DOANH CỦA NGƯỜI DO THÁI – CHƯƠNG 120: Hãy cho thấy bằng hành động, không chỉ nhìn bằng lời nói

Mọi người cùng nhau đọc và suy ngẫm nhé!!! ____________________ Tôi đã đào tạo 2 [...]