Luyện dịch song ngữ: NGƯỜI DO THÁI – CHƯƠNG 7 LÝ TƯỞNG CỦA NGƯỜI DO THÁI

랍비 아카바-   RABBI AKIVA 아키바는 탈무드 가운데에서도 가장 존경을 받는 랍비입니다.  Kiva là một người thầy nhận được sự tôn kính nhất trong tinh hoa trí tuệ Do Thái. 그는 유태의 민족적인 영웅이기도 합니다.  Ông ấy cũng là một


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.