LUYỆN DỊCH BẢN TIN

LUYỆN DỊCH BẢN TIN

Mỗi ngày 1 bản tin, mọi người cùng luyện dịch nhé!

BÀI 6. 응우옌 쑤억 푹 총리, 호주 총리와 회담

(VOVWORLD) – 응우옌 쑤언 푹 총리 (thủ tướng)와 부인의 초청 (mời)을 받아 스콧 모리슨 호주 총리와 부인은 2019년 8월 22일부터 8월 24 일 간 베트남 공식 방문 (thăm chính thức)을 본격적 (thực sự, chính thức, mang tính quy cách)으로 시작했다. 정부청사 (tòa nhà chính phủ)에서 성대한 (hoành tráng) 환영식 (buổi lễ liên hoan)을 개최한 (tổ chức) 이후 푹 총리와 스콧 모리슨 호주 총리는 회담 (hội đàm)을 가졌다.
회담에서 양국 (hai nước)의 지도자들(những người lãnh đạo)은 호주와 베트남 양국 간의 대폭 발전하고 있는 관계에 대해 만족감 (cảm giác thỏa mãn)을 표명하였다 (biểu lộ rõ). 앞으로 여러 분야 (lĩnh vực)에서 잠재력 (năng lực tiềm ẩn)을 가지고 있는 만큼 이러한 점을 잘 발휘하 (phát huy)면 더욱 더 좋은 성과 (thành quả)가 나올 수 있다고 판단하였다 (phán đoán). 2018년에 약 78억에 이른 쌍방 교역총액 (tổng số tiền mậu dịch song phương)에 대해 높이 평가하였다. 베트남에 대한 호주의 투자 (đầu tư)는 500 건 (vụ, hồ sơ, điều)의 프로젝트와 20억 달러를 넘어 상당히 (tương đối, khá nhiều) 높은 편이다.

양국은 경제협력전략 (chiến lược hợp tác kinh tế)을 수립하여 (thành lập) 상호 (tương hỗ qua lại) 10대 무역 파트너 (đối tác mậu dịch) 및 쌍방투자 2배 증진 (tăng tiến)을 위해 노력하기로 하였다. 또는 무역투자협력 (hợp tác đầu tư mậu dịch)을 위해 앞으로 제1차 장관급회의 (hội nghị các cấp bộ trưởng)를 진행할 (tiến hành) 계획을 세웠다 (thiết lập kế hoạch). 에너지안보 (an toàn năng lượng), 디지털 경제 (kinh tế kĩ thuật số), 전자정부 (chính phủ điện tử) 등 디지털 기회 (cơ hội kĩ thuật số)를 잡기로 하였다. 또한 양측 (hai bên)은 쌍방 무역총액을 내년에 100억 달러로 끌어올리 (kéo lên, nâng lên)기 위해 노력하기로 하였다.

베트남 동해 문제에서 두 총리는 군사화 (quân sự hóa), 분쟁 (phân tranh, tranh chấp), 석유 (dầu hỏa) 및 가스 프로젝트 (dự án gas)등의 동해 현황 (hiện trạng hiện tại)에 대해 우려 (lo lắng)를 표명하면서 자유 항해 (hướng đến tự do)와 항공의 중요성 (tính quan trọng của hàng không), 국제법 준수 (tuân thủ luật quốc tế), 질서 유지 (duy trì trật tự)를 강조하였다 (nhấn mạnh).
회담이 끝난 다음 양국의 총리는 전자정부, 재정 (tài chính), 항공 서비스 등 관련된 (liên quan đến) 5건의 협력 문건 (văn kiện) 체결식 (lễ ký kết)에 임석하였다 (tham dự, có mặt).

Nguồn: vovworld.vn

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x