Động từ + 면 되다 – vNếu… thì là được/xong

Động từ + 면 되다 – Nếu… thì là được/xong

 1. 거기에 9시까지 가면 되요.

Nếu anh đến đó trước 9 giờ là được.

 1. 학생은 공부를 열심히 하면 되요.

Học sinh nếu học hành chăm chỉ là được.

 1. 물을 마시면 됩니다.

Nếu uống nước thì được thôi.

 1. 이책을 도서관에 가져가면 되요.

Nếu đưa quyển sách này tới thư viện là được.

 1. 제가 이 책을 학교로 가져오면 되요.

Nếu tôi đưa quyển sách này tới trường là được rồi.

 1. 여기서 기다리시면 되요.

Anh cứ đợi ở đây là được.

 1. 그 분을 이것을 수리하면 되요.

Anh ta sửa chữa cái này là được rồi.

 1. 미스 강은 그 시험에 합격하면 되었어요.

Cô Kang vượt qua kỳ thi này là được rồi.

 

Luyện tập

A       Dịch những câu sau sang tiếng Việt

 1. 우리는 공부만 하면 되요.

……………………………………………………………………………..

 1. 여기서성함을쓰시면되요.

……………………………………………………………………………..

 1. 영어를말하면되요.

……………………………………………………………………………..

 1. 저분에게물어보면되요.

……………………………………………………………………………..

 1. 금년가을에한국에나오시면되요.

……………………………………………………………………………..

B       Dịch những câu sau sang tiếng Hàn

 1. Nếu chúng ta tham dự cuộc họp vào sáng ngày mai là được.

……………………………………………………………………………..

 1. Sinh viên nước ngoài nếu đưa hộ chiếu lên phòng thầy hiệu trưởng là được.

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

 1. Anh cứ nghỉ ở nhà là được.

……………………………………………………………………………..

 1. Nếu họ mua từ điển là xong mà.

……………………………………………………………………………..

 1. Nếu cô ấy lau nhà là được rồi.

……………………………………………………………………………..

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x