–아/ –어 있다 – Đang… (chỉ trạng thái)

–아/ –어 있다 – Đang… (chỉ trạng thái) 방이 비어 있어요. Căn phòng đang trống. 그 학생이 일어나 있어요. Cậu học sinh ấy đang đứng. 할아버지께서 앉아 있어요. Ông đang ngồi. 기차가 와 있어요. Con tàu đã đến (đang ở


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.