LUYỆN DỊCH SONG NGỮ

LUYỆN DỊCH SONG NGỮ
Mọi người cùng luyện dịch qua những mẫu chuyện hay và ý nghĩa nhé

은혜 갚는 고양이

한겨울 바닷가 작은 포구에서 있었던 일입니다. 떠돌이 어미 고양이 한마리가 어느 집 헛간에 주인 몰래 몸을 풀었습니다.

이상한 소리에 놀라 헛간을 둘러보던 안주인이 고양이를 발견했을 때, 어미는 산고에 기진맥진한 몸으로 새끼들을 품에 안고 있었습니다. 안주인은 새끼들을 보호하려는 어미가 기특하고 또 안쓰러워 부랴부랴 헌 담요로 바람막이를 해주고 먹을 것도 가져다 주었습니다. 어미고양이는 주인의 고운마음을 읽었는지 곧 경계 심을 풀고 그 따뜻한 호의를 받아들였습니다. 그렇게 한 달, 두달, 긴 겨울 내내 식객노릇을 하면 서 어미도 새끼도 건강해졌습니다. 그런던 어느 봄 날 여느 때처럼 밥을 차려 들고 헛간 으로 간 주인은 깜짝 놀랐습니다. “야들이 우데 갔노? 어미 고양이가 새끼들을 데리고 어디론가 떠난 것 이었습니다. “뭘 그래 호들갑을 떨어쌋노? 어디 놀러 나갔겄제,” 남편 말대로 잠깐 놀러 갔을지도 모른다는 생각에 기다렸지만 고양이는 다시 돌아오지 않았습니다.

이상한 일은 그 해 추석 무렵부터 일어났습니다. 대문간에 놓인 생선 한 마리, 처음엔 그저 누가 흘리고 간 것이라고 생각했는데, 그 후로 2년 동안이나 명절날만 되면 명태,고등어, 넙치같은 생선이 문 앞 에 놓여 있는 것이었습니다. 또 설이 다가오자 가족을은 대체 누구짓인지 알아 내기로 하고 순번을 정해 망을 보기 시작했습니다. 그러기를 몇시간….

믿을 수 없는 일이 벌었졌습니다. 2년전 몸을 풀고 떠났던 그 어미 고양이가 생선 한 마리를 물고 나타난 것입니다. 고양이는 생선을 문간에 얌전히 놓고 집안을 한참 이나 들여다본 뒤 돌아갔습니다. 고양이가 제아무리 영리한 동물이라고 해도, 해마다 명절인사를 다녀간다는 것은 두 눈을 똑똑히 본 가족들 조차 상상 할 수 없는 일이었습니다. 그러나 그 기적과도 같은 은혜갚음은 그 후로도 몇 차례나 되풀이 됐습니다. 한국 실화 라고 하는데 믿기지 않습니다.

Con mèo đền đáp ân huệ

Là việc đã từng xảy ra tại bờ cửa biển nhỏ giữa mùa đông. Có một chú mèo cái hoang đã lén lút chủ nhà sinh con trong một căn nhà nào kho.

Vì nghe tiếng động lạ bà chủ nhìn quanh nhà kho ngạc nhiên khi phát hiện ra con mèo, con mèo mẹ đang ôm những con mèo con trong ngực với cơ thể kiệt sức. Bà chủ khen ngợi hành động bảo vệ đàn con của mèo mẹ và hơn nữa cũng thương hại mèo mẹ, nên bà chủ đã vội vàng mang tới chăn che gió và thức ăn. Con mèo mẹ dường như đọc được tấm lòng tốt của bà chủ nên ngay tức thì cởi bỏ lòng cảnh giác và tiếp nhận hảo ý thiện chí ấy. Trong suốt một tháng, hai tháng, mùa đông dài sống nhờ như vậy thì mèo mẹ và mèo con cũng khỏe mạnh hơn. Một ngày mùa xuân nọ người chủ đi đến nhà kho mang cơm chuẩn bị vào như thường lệ thì người chủ đã rất ngạc nhiên ” Bọn chúng đã đi đâu rồi? Mèo mẹ đã đưa những đứa con đi đâu đó. Theo như lời chồng của bà chủ nói “ làm gì hỗn láo như vậy? Chắc là đi chơi ở đâu”  bà chủ đã mong chờ vào suy nghĩ chắc là bón chúng đi chơi một chút nhưng mà con mèo đã không quay trở lại.

Những việc kỳ lạ xảy ra từ trung thu năm đó. Một con cá được đặt ở cửa lớn, lúc đầu cứ nghĩ rằng dường như có ai đó làm rơi rồi bỏ đi nhưng, đến tận 2 năm sau đó cứ vào ngày lễ tết thì sẽ có cá đặt ở trước cửa như cá cá myeong tae, cá thu, cá thác lác. Khi Tết đến gần những gia đình quyết định thay thế nhau tìm hiểu là ai đã làm và chọn thứ tự rồi bắt đầu canh gác . Mấy tiếng… 
Đã xảy ra chuyện không thể tin được. Là con mèo cái sinh con rồi rời đi 2 năm trước đã ngậm một con cá và xuất hiện. Con mèo đặt con cá lên ở cửa một cách thuỳ mị và quay trở lại phía sau nhìn vào một lúc. Dù cho mèo có là động vật thông minh, thì việc hàng năm đã đến chào hỏi ngày lễ là việc không thể tưởng tượng nổi ngay cả khi những gia đình đã tận mắt nhìn thất một cách rõ ràng. Tuy nhiên, việc trả ơn như phép màu sau đó cũng đã được lặp đi lặp lại nhiều lần. Câu chuyện có thật ở Hàn Quốc, mình vẫn chưa tin được.

______________________

우유 한잔의 친절

1880년 여름 미국에서 있었던 일입니다. 가가호호를 방문해서 이것저것을 파는 가난한 고학 생 젊은이가 있었습니다. 그렇게 하루종일 방문판매를 다녔기 때문에 저녁 무렵에는 온몸이 지칠대로 지쳤고 배도 무척 고팠습니 다. 하지만 주머니에는 10센트 동전 하나밖에 없었고 그 것으로는 적당한 것을 사 먹을수도 없었습니다. 다음 집에 가서는 먹을 것을 좀 달라고 해야지 하면서 젊은 이는 발걸음을 옮겼습니다.

어느 집 문을 두드리자 예쁜소녀가 나왔습니다. 젊은이는 부끄러워서 배고프다는 말을 못하고 물 한 잔만 달라고 했습니다. 그러나 그 소녀는 이 사람이 배가 고프다는 사실을 알았고 그래서 큰 잔에 우유를 가득 채워서 가져왔습 니다. 젊은이는 그 우유를 단숨에 마셨고 새로운 힘이 나는듯 했습니다. “우유값으로 얼마를 주면 될까요?” 소녀는 “그럴 필요 없다”면서 이렇게 말했습니다.

“엄마는 친절을 베풀면서 돈을 받지 말라고 하셨어 요.” 이 말에 큰 깨우침을 얻은 젊은이는 “진심으로 감사 해요” 라고 외쳤습니다. 그동안 공부하면서 학비 마련이 너무 힘들어 모든것 을 포기하려고 했던 젊은이는 우유 한컵으로 어려움 을 헤쳐 나갈 수 있는 힘을 얻었습니다. 그로부터 십수년이 흘렸습니다. 우유를 내줬던 소녀가 병에 걸렸습니다. 그 도시의 병원에서는 감당할 수 없다는 중병이라는 진단이 나왔습니다. 그래서 큰 도시에서 전문의를 모셔와야 했습니다. 그 의사의 이름은 하워드 켈리 존스홉킨스 병원 설립 자 (1858-1943), 소녀에게 우유 한잔을 얻어 마셨던 바로 그 젊은이였습니다. 켈리 박사는 환자를 보고 단번에 자기에게 우유 한잔 을 준 소녀라는 것을 눈치챘습니다. 그리고 모든 정성과 의술을 동원해 그녀를 치료하기 시작했습니다. 정성이 통했던 것인지 중병에도 불구하고 마침내 치료에 성공했습니다. 환자는 퇴원을 앞두고 치료비 청구서를 받았습니다 엄청나게 비용이 나올 것이라 걱정하며 청구서 봉투 를 뜯었는데 거기에는 이렇게 써 있었습니다. “한 잔의 우유로 치료비가 모두 지불 되었음.” 우유한잔의 기적태국판 하워드 캘리 영상 [감동실화] 우유 한잔의 기적_Howard A. Kelly

Lòng tốt của ly sữa

Là việc đã xảy ra vào mùa hè năm 1880 ở Hoa Kỳ. Có một học sinh trung học trẻ nghèo đến thăm từng hộ gia đình và bán cái này cái kia. Vì đã bán hàng cả ngày nên vào buổi tối toàn thân kiệt sức và vô cùng đói bụng. Nhưng mà trong túi chỉ có một đồng xu 10 cent và không thể mua cái gì vừa phải để ăn. Thanh niên rẻ đã lê bước chân đến những căn nhà tiếp theo và xin thức ăn.

Khi tôi gõ cửa một nhà nọ thì một cô gái xinh đẹp bước ra. Chàng thanh niên cảm thấy xấu hổ nên không thể nói rằng anh ta đói và chỉ xin một ly nước. Nhưng cô gái biết sự thật là người này đói vì vậy cô đã đổ đầy sữa vào một cái ly lớn và mang đến. Anh thanh niên đã uống sữa đó với một hơi và dường như có sức mạnh mới. “Tôi trả bao nhiêu tiền sữa?” cô gái đã nói như thế này  “Không cần phải như vậy.””Mẹ tôi đã nói với tôi phải tỏ ra tử tế và bảo tôi đừng nhận tiền.”. Anh thanh niên đã có được sự hiểu biết to lớn qua lời nói này nên đã hét lớn rằng “Tôi chân thành cảm ơn.” Trong suốt thời vừa học hành vừa chuẩn bị học phí quá vất vả nên chàng trai muốn từ bỏ mọi thứ thì giờ đã có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn bằng một ly sữa. Mười năm đã trôi qua kể từ đó. Cô gái cho sữa ấy đã mắc bệnh. Nó được chẩn đoán là một căn bệnh nghiêm trọng mà bệnh viện ở thành phố đó không thể chịu được. Vì vậy đã phải đưa đến bác sĩ chuyên khoa trong một thành phố lớn. Tên của bác sĩ Howard Kelly người sáng lập bệnh viện Johns Hopkins (1858-1943), chính là chàng thanh niên đó người mà đã nhận ly sữa từ cô gái. Tiến sỹ Kelly nhìn bệnh nhân và đã nhận ra đó là coi gái đã cho mình ly sữa. Và đã bắt đầu điều trị cho cô gái bằng sự chân thành và huy động tất cả y học. Dường như thông qua sự chân thành dù bất kể là căn bệnh nặng nhưng cuối cùng đã điều trị thành công. Bệnh nhân trước khi xuất viện đã nhận hoá đơn thanh toán phí điều trị. Cô gái lo lắng sẽ tốn chi phí vô cùng lớn đã tháo phong bì giấy thanh toán được viết như thế này “ Chi phí điều trị tất cả đã được thanh toán bằng một ly sữa” . Hình ảnh Howard Kelly kỳ tích của một ly sữa phiên bản Thái Lan [ Chuyện thật cảm động] Kỳ tích một ly sữa – Howard Kelly

_______________________

월도프 아스토리아 호텔의 탄생배경
나라면 어떻게 했을까요? 폭우가 쏟아지던 어느날밤.., 차를 몰고가던 노부부가 호텔의 객실을 구하지 못한채 필라델피아의 허름하고 작은 호텔을 찾았습니다. “예약을 못 했는데 혹시 방이 있습니까?” 
“잠시만 기다려 주시겠어요?” 자신의 호텔에 빈방이 없던 직원은 다른 호텔에도 수소문 해봤지만, 도시행 사로 어느 곳 하나 빈방이 없었습니다. “죄송합니다만 빈 객실이 없습니다. 하지만 비바람도 치고 밤도 늦었으니 제 방에서 묵는 것도 괜찮으시다면 내어 드리겠습니다.” 
노부부는 종업원의 방에서 하룻밤을 머물고 다음날 호텔을 나서며 고마움에 방값의 3배를 건넸으나…, 그는 자신의 방은 객실이 아니므로 받을 수 없다며 극구 사양했습니다. 그로부터.., 2년이 지난 어느날 여전히 그 호텔에서 성실히 일하고 있던 직원에게 뉴욕행 항공권과 초대장이 전달 되었습니다. 
자신의 방에서 묵었던 노부부에게서 온 것이었습니다. 휴가를 내고 노부부를 방문했던 그에게 노신사는 최고급으로 만들어진 호텔을 가리키며 말했습니다. 
“당신을 위해 이 호텔을 지었소. 이 호텔의 경영인이 돼주겠소?” 당시 세계 최대 규모의 호텔로 알려진 월도프 아스토리아호텔, 이 호텔의 초대 경영자로 세계 굴지의 호텔체인을 이룩한 조지 볼트(George Boldt)의 유명한 일화입니다. 자신의 자리에서 최선을 다하고 작은 친절 이라도 진심을 다해 베푼다면 그 보답은 어떤 형태 로든 자신을 찾아 오기 마련 입니다. 최선, 친절, 진심, 보답 등은 우리 주변에서 흔하게 들을 수 있는 단어들 입니 다. 
 그러나…, 그 단어에 충실 하기란…, 생각보다 쉽지 않습니다. 오늘은 저 흔한 단어에 최선을 다해보는 건 어떨까요? 다른 사람에게 친절하고 관대한 것이 자기 마음의 평화를 유지하는 길입니 다. 
남을 행복하게 할 수 있는 사람만이 행복을 얻을 수 있습니다. Astoria New York Hotel 이호텔은 안타깝게도 2016년6월 중국인이 2조원에 인수 주인이 바뀌었답니 다 Waldorf = Ast f = Astoria New Y oria New York Hotel – New Y ork Hotel – New York City – on V ork City – on Voyage.tv 
Sự ra đời của khách sạn Waldorf Astoria
Nếu là quốc gia của chúng ta thì chúng ta sẽ làm gì? Một đem nọ đã có một trận mưa đổ xuống …, đôi vợ chồng già lái xe ô tô không thể kiếm được phòng của khách sạn thì cũng đã tìm được một khách sạn nhỏ và tồi tàn ở Philadelphia. “ Tôi đã không đặt phòng, bạn còn phòng khống?”
“ Vui lòng đợi một chút” Nhân viên nói là không có phòng trống trong khách sạn của mình và cũng đã hỏi thăm ở khách sạn khác nhưng không còn phòng trống nào cả. “ Tôi xin lỗi nhưng mà trời mưa bão và đêm đã khuya, nếu ông bà không ngại ở phòng của tôi, tôi sẽ đưa cho ông bà” 
Đôi vợ chồng già ở lại một đêm trong phòng cảu nhân viên và rời khách sạn vào ngày hôm sau và cảm ơn nhân viên nhiều gấp 3 lần căn phòng. Nhân viên nói phòng của mình chứ không phải là phòng thuê nên không thể nhận và đã từ chối. Hai năm trôi qua kể từ ngày ấy… một ngày nọ, thư mời và vé máy bay đi New York đã được gửi đến nhân viên đã làm việc tận tâm ở khách sạn đó.
Đó là từ một cặp vợ chồng già đã ở trong phòng của người nhân viên đó. Anh ấy xin phép nghỉ và đi thăm cặp vợ chồng già, một quý ông chỉ vào khách sạn và nói nó được xây cao cấp nhất cho anh.
“ Tôi đã xây dựng khách sạn này cho anh. Anh sẽ là người quản lý khách sạn này chứ?”
Waldorf Astoria Hotel, được biết đến là khách sạn lớn nhất thế giới vào thời điểm đó, là giai đoạn nổi tiếng của Geogre Boldt, chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới với vai trò là ngừoi điều hành đầu tiên. Nếu bạn làm hết sức mình và dành một chút lòng tốt bằng cả trái tim, phần thưởng sẽ đến với bạn dưới mọi hình thức. Sự tốt nhất, lòng tốt, sự chân thành và phần thưởng là những từ phổ biến xung quanh chúng ta. Nhưng mà… ở cái từ gọi là trung thực… không dễ như suy nghĩ. Hôm nay tôi sẽ cố gắng hết sức với những từ phổ biến như thế nào đây? Tử tế và rộng lượng với người khác là con đường duy trì hoà bình trong lòng mình. Chỉ có những người có thể làm cho người khác hạnh phúc mới có thể đạt được hạnh phúc. Khách sạn Astoria New York Hotel cũng đang tiếc đã đổi chủ là người Trung Quốc với giá 2 tỷ won vào tháng 6 năm 2016. Waldorf = Ast f = Astoria New Y oria New York Hotel – New Y ork Hotel – New York City – on V ork City – on Voyage.tv 
________________________

원수를 친구로 만드는 능력

원수를 친구로 만드는 능력 링컨에게는 에드윈 스탠턴이라는 정적이 있었다. 스탠턴은 당시 가장 유명한 변호사였는데 한번은 두 사람이 함께 사건을 맡게 된 적이 있었다. 이 사실을 모르고 법정에 앉아 있던 스탠턴은 링컨을 보자마자 자리에서 벌떡 일어나 “저 따위 시골뜨기와 어떻게 같이 일을 하라는 겁니까?” 라며 나가 버렸다. 이렇게 링컨을 얕잡아 보고 무례하게 동한 적이 한두 번이 아니었다. 세월이 흘러, 대통령이 된 링컨은 내각을 구성하면서 가장 중요한 국방부 장관 자리에 바로 스탠턴을 임명했다. 참모들은 이런 링컨의 결정에 놀랐다. 왜냐하면 링컨이 대통령에 당선되자 스탠턴은 “링컨이 대통령이 된 것은 국가적 재난” 이라고 공격했기 때문이다.

모든 참모들이 재고를 건의하자 링컨은 나를 수백 번 무시한들 어떻습니까?  그는 사명감이 투철한 사람으로 국방부 장관을 하기에 충분합니다”라고 했다. “그래도 스탠턴은 당신의 원수가 아닙니까? 원수를 없애 버려야지요!” 참모들의 말에 링컨은 빙그레 웃으며 말했다. “저도 그렇게 생각합니다. 원수는 마음속에서 없애 버려야지요! 그러나 그것은 ‘원수를 사랑으로 녹여 친구로 만들라’는 말입니다. 예수님도 원수를 사랑하라고 하셨습니다.” 링컨이 암살자의 총에 맞아 숨을 거두었을때 스탠턴은 링컨을 부둥켜안고 통곡하며 이렇게 말했다고 한다.

 “여기,가장 위대한 사람이 누워 있습니다.” 결국 링컨은 자기를 미워했던 원수까지도 용서하고 사랑한 진정한 승리자였던 것이다.  원수를 친구로 만드는 능력 링컨 원수를 친구로 더깊은묵상 204편 원수를 친구로 만드는 능력 링컨 원수를 친구로

Năng lực biến kẻ thù thành bạn

Đối với Lincoln năng lực biến kẻ thù thành bạn có một sự tĩnh lặng gọi là Edwin Stanton. Stanton là luật sư nổi tiếng nhất vào thời điểm đó, nhưng hai người đã từng có một vụ án cùng nhau. Stanton người đang ngồi trong tòa án mà không biết điều này ngay khi nhìn thấy Lincoln đã bật đứng dậy và nói rằng “ Làm thế nào để làm việc với một tên quê mùa như vậy?”. Tôi đã đi ra ngoài. Không phải một hoặc hai lần xem thường và hành động vô lễ với Lincoln. Nhiều năm sau, Lincoln trở thành Tổng thống và bổ nhiệm Stanton làm Bộ trưởng Quốc phòng quan trọng nhất khi thành lập nội các. Các nhân viên cố vấn đã rất ngạc nhiên trước quyết định này. Bởi vì Lincoln được bầu làm tổng thống Stanton đã công kích nói rằng ” Lincoln trở thành tổng thống đó là một thảm họa quốc gia “

Tất cả nhân viên cố vấn đã đề nghị xem xét lại Lincoln đã phớt lờ họ hàng trăm lần như thế nào?  Lincoln nói rằng ” anh ấy là một người có tinh thần trách nhiệm tốt đủ để trở thành một Bộ trưởng Quốc phòng. Lincol cười rạng rỡ khi nghe những lời của các cố vấn “ Cho dù vậy nhưng Stanton không phải là kẻ địch của anh sao? Phải loại bỏ kẻ thù chứ”. “ Tôi cũng nghĩ vậy. Phải loại bỏ kẻ thù trong lòng bạn chứ!. Nhưng nó có nghĩa là “ hãy làm tan chảy kẻ thù bằng tình yêu và làm kẻ thù thành bạn.” Chúa Giê-su cũng bảo tôi yêu kẻ thù của tôi. Khi Lincoln bị giết bởi sát thủ bắn chết Stanton ôm chặt Lincoln khóc và nói như thế này.”Ở đây, người vĩ đại nhất đnag nằm.” Cuối cùng, Lincoln là một người chiến thắng thực sự đã tha thứ và yêu thương kẻ ghét mình. Năng lực biến kẻ thù thành bạn khả năng biến kẻ thù thành bạn của tập 204 suy ngẫm sâu sắc kẻ thù của Lincoln thành bạn bè GVTH: CÔ THU VÂN

 

 

 

 

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.