좋아하는 사람과 사랑하는 사람 – NGƯỜI TA THÍCH VÀ NGƯỜI TA YÊU

좋아하는 사람의 이름은 수첩의 맨 앞에 적지만 사랑하는 사람의 이름은 가슴에 새기는 것입니다. Tên của người ta thích Được viết vào đầu lưu bút Còn tên người ta yêu Sẽ khắc ghi vào tim 좋아하는 사람은 그에 대해 아는 것이


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.