이런 친구 하나 있다면 – NẾU TA CÓ NGƯỜI BẠN NHƯ THẾ

거울과 같은 친구 하나 있었으면 그림자 같은 친구 하나만 더 있었으면 끝을 볼 수 없는 우물같이 맘 깊은 친구 하나 있었으면 넓이를 가늠할 수 없는 바다와 같은 친구 있었으면 농익은 친구 하나만 더 있으면 참 좋겠다. Giá như ta có


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.