마흔 넘어 성공한 사람들 – NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG TRÊN 40 TUỔI

마흔 이후에 성공한 사람들은 강한 목적의식을 소유했고 강한 정열을 가지고 있다 무엇보다 자신을 믿고 자신이 하는일을 믿는다. 언제나 최선을 다한다면 최상의 결과가 나올것이다. 늦게 성공한 사람들은 끝까지 포기하지 않는 사람이다. 여기 마흔이후에 성공을 이끈 사람들의 이야기가 있다. Những người thành


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký
   
0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.