TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – Chủ đề: 산업- CÔNG NÔNG NGHIỆP

 1. Ăn trộm                                                                 두둑  
 2. Ba vụ                                                                    삼모작         
 3. Bạc                                                                       은     
 4. Bạch kim                                                             백금  
 5. Bãi cá, ngư trường                                              어장  
 6. Bãi câu                                                                낚시터         
 7. Bãi nuôi cá                                                          양어장         
 8. Bãi rửa xe                                                            세차장         
 9. Bảo tàng hải dương học                                      수족관         
 10. Bảo thạch                                                             보석  
 11. Bao                                                                       가마  
 12. Bắt                                                                        잡다  
 13. Bỏ nghề nông                                                       이농  
 14. Bờ rượng                                                               논둑  
 15. Bới, moi, bới                                                          캐다  
 16. Bón phân                                                               기름지다     
 17. Bù nhìn                                                                 허수아비     
 18. Cá khô                                                                  건어물         
 19. Cá lớn                                                                   대어  
 20. Cá và sò                                                                어패류         
 21. Cá                                                                         물고기         
 22. Các lòai nhuyễn thể                                             패류  
 23. Cái bàn làm việc                                                  작업대         
 24. Cải cách công nghiệp                                           산업혁명     
 25. Cái chiếu                                                              못자리         
 26. Cái chuồng                                                             우리  
 27. Cái cối                                                                   방아  
 28. Cái cuốc                                                                호미  
 29. Cái liềm                                                               낫     
 30. Cái lưới, dụng cụ bắt cá                                        고기잡이     
 31. Cải tiến giống                                                       품종개량     
 32. Cái xiên bắt cá                                                       작살  
 33. Cần câu                                                                 낚싯대         
 34. Cảng cá                                                                 어항  
 35. Canh tác                                                                경작하다     
 36. Cắt (cỏ), bới (khoai )                                               채취하다     
 37. Câu cá                                                                   낚시              
 38. Câu cá biển                                                            바다낚시     
 39. Câu cá nứơc ngọt                                                   민물낚시     
 40. Câu cá                                                                   낚시질         
 41. Câu cá                                                                   낚시하다     
 42. Cấu tạo công nghiệp                                               산업구조     
 43. Câu                                                                       낚다  
 44. Cày đều                                                               그루갈이     
 45. Cây giống                                                              종묘  
 46. Cây nông nghiệp                                                    농작물         
 47. Chất đất                                                                 토질  
 48. Chất khóang                                                          광물질         
 49. Chất sát trùng                                                        살충제         
 50. Chế tác                                                                제작하다     
 51. Chi phí nhân lực                                                     인건비         
 52. Chi phí ở                                                               숙박료         
 53. Chi phí sử dụng                                                      이용료         
 54. Chì                                                                        납     
 55. Chia ra từng giai đọan                                          분업  
 56. Chỉnh lý đất làm nông                                          농지정리
 57. Chính sách công nghiệp                                         산업정책     
 58. Chợ cá                                                                   어시장         
 59. Chợ thủy sản                                                          수산시장     
 60. Chợ trâu bò                                                            우시장
 61. Chuồng gia súc                                                      축사  
 62. Cơ giới hóa                                                            기계화         
 63. Cơ quan                                                                 기관  
 64. Công cụ                                                                 공구  
 65. Công nghiệp hóa                                                    공업화         
 66. Công nghiệp hóa                                                    산업화         
 67. Công nghiệp máy móc                                          기계공업     
 68. Công nghiệp                                                           공업  
 69. Công nghiệp                                                           산업            
 70. Công trình                                                             공정  
 71. Công ty du lịch                                                      여행사         
 72. Công việc                                                              작업  
 73. Công viên                                                              공원  
 74. Công xưởng                                                           공장  
 75. Cột                                                                        매다  
 76. Cửa hang ăn                                                           음식점         
 77. Cục vàng                                                               금괴  
 78. Đá kim cương                                                         금강석         
 79. Đặc tính                                                                 특성  
 80. Đánh bắt ven bờ                                                     근해어업     
 81. Đất canh tác                                                           경작지
 82. Đất canh tác                                                           경지  
 83. Đất làm nông                                                          농지  
 84. Đất làm nông                                                          농토  
 85. Đất làm ruộng                                                        농경지         
 86. Đất màu mỡ                                                           옥토  
 87. Dầu khí                                                                  석유  
 88. Dầu thô                                                                 원유  
 89. Dây câu                                                                 낚싯줄         
 90. Địa chủ                                                                  지주  
 91. Dịch vụ                                                                  서비스         
 92. Dịch vụ                                                                  용역  
 93. Đình công                                                              파업  
 94. Động cơ                                                                 발동기         
 95. Đóng cửa nhà máy                                                  폐업
 96. Dòng nước ấm                                                        난류  
 97. Dòng nước nóng                                                     한류  
 98. Đồng                                                                     구리  
 99. Đồng                                                                     동     
 100. Đường quặng                                                          갱도  
 101. Ga thiên nhiên                                                       천연가스     
 102. Gia công                                                                가공하다     
 103. Gia súc                                                                  가축  
 104. Giếng dầu                                                             유전  
 105. Giếng than                                                           탄전  
 106. Gieo mạ                                                                 모내기         
 107. Giết gia súc                                                          도살  
 108. Giống đã được lai, được cải tiến                              개량종         
 109. Hạ tầng cơ sở                                                         기반시설     
 110. Hải lưu, dòng chảy                                                   해류
 111. Hai vụ, hai mùa                                                       이모작         
 112. Hải vực                                                                  해역  
 113. Hàng công nghiệp                                                   공산품         
 114. Hàng hóa                                                               생산물         
 115. Hàng hư                                                                 불량품                  
 116. Hàng nông súc sản                                                  농축산물     
 117. Hàng thủy sản                                                        해산물         
 118. Hạt giống                                                               종자  
 119. Hạt ngũ cốc                                                            알곡  
 120. Hạt thóc                                                                 볍씨  
 121. Hoa quả                                                                 과일  
 122. Karaoke                                                                 노래방         
 123. Khách sạn mini                                                       모텔  
 124. Khách sạn                                                              여관  
 125. Khách sạn                                                              호텔  
 126. Khai thác mỏ, đào mỏ                                            채굴하다     
 127. Khóang chất                                                           광물  
 128. Khóang sản                                                            광산  
 129. Khói đen                                                                흑연  
 130. Khởi động                                                              가동하다     
 131. Khu công nghiệp                                                    공단  
 132. Khu công nghiệp                                                    공업단지     
 133. Khu vực không nghiệp                                           공업지대     
 134. Khu vui chơi giải trí                                                유흥가         
 135. Kịch trường                                                           극장  
 136. Kiểm tra chất lượng                                                품질검사     
 137. Kim cương                                                             다이아몬드  
 138. Kim lọai quí                                                           귀금속         
 139. Kim lọai                                                                 금속  
 140. Kỹ thuật                                                                기술  
 141. Làm đêm                                                               야근  
 142. Lâm nghiệp                                                            임업  
 143. Làm nông                                                              농사  
 144. Làm nông                                                              농사짓다     
 145. Làm nông                                                              영농  
 146. Làm ruộng                                                             밭농사         
 147. Lâm sản vật                                                           임산물         
 148. Làm việc đêm                                                        철야작업     
 149. Làng chài và làm ruộng                                         농어촌         
 150. Làng chài                                                               어촌  
 151. Lắp ráp                                                                  조립하다     
 152. Lò mổ                                                                    도살장         
 153. Lọai cá                                                                   어류  
 154. Lúc nông nhàn                                                       농한기         
 155. Lưới đánh cá                                                          그물  
 156. Lưới đánh cá                                                          어망  
 157. Lượng thu họach cá                                                어획고         
 158. Lượng thu họach cá                                                어획량         
 159. Lượng thu họach                                                    수획량         
 160. Lương thực vụ Thu                                                 추곡
 161. Lương thực                                                            곡식  
 162. Mạch bán dẫn                                                         반도체         
 163. Mạch quặng                                                           광맥  
 164. Mangan                                                                 망간  
 165. Máy gặt                                                                 콤바인         
 166. Máy làm nông                                                        농기구         
 167. Máy móc                                                               기계  
 168. Máy nông ngư cơ                                                   농기계         
 169. Mỏ bạc                                                                  은광  
 170. Mỏ than                                                                 탄광  
 171. Mỏ thép                                                                 철광  
 172. Mỏ vàng                                                                금광  
 173. Mồi câu                                                                 낚싯밥         
 174. Môi trường làm việc                                                작업환경     
 175. Mồi                                                                       미끼  
 176. Năm được mùa                                                       풍년  
 177. Năm mất mùa                                                        흉년  
 178. Ngân hàng                                                             은행  
 179. Ngành ăn uống                                                       요식업         
 180. Ngành công nghiệp ăn ngòai                                    외식산업     
 181. Ngành công nghiệp cốt cán                                      기간산업     
 182. Ngành công nghiệp số 1                                           일차산업     
 183. Ngành công nghiệp thứ 2                                        이차산업     
 184. Ngành công nghiệp thứ 3                                        삼차산업     
 185. Ngành đánh cá viễn dương                                       원양어업     
 186. Ngành dịch vụ                                                        서비스업     
 187. Ngành dọn vệ sinh                                                  청소 업        
 188. Ngành du lịch                                                         관광업         
 189. Ngành du lịch                                                         여행 업        
 190. Ngành khóang sản                                                  광산업         
 191. Ngành khóang sản                                                  광업  
 192. Ngành nuôi gia súc lấy sữa                                      낙농업         
 193. Ngành thủy hải sản                                                 수산업         
 194. Ngành tín dụng                                                      금융업         
 195. Ngành trang điểm                                                   미용 업        
 196. Ngành vận tải                                                         운수업         
 197. Ngành vui chơi giải trí                                          유흥업         
 198. Nghề gia công                                                      가공업         
 199. Nghề nuôi gà                                                        양계 업        
 200. Nghề nuôi heo                                                      양돈 업        
 201. Nghề nuôi ong                                                      양봉업         
 202. Nghề nuôi tằm                                                      양잠업         
 203. Nghề nuôi trồng                                                    양식업         
 204. Nghề súc sản                                                        목축업         
 205. Ngọc                                                                     옥     
 206. Ngũ cốc                                                                 곡물  
 207. Ngư dân                                                                 어민  
 208. Ngư nghiệp                                                            어업  
 209. Ngư phủ                                                                 어부  
 210. Ngừng kinh doanh                                                  휴업  
 211. Người bồi bàn                                                         접대부         
 212. Người đi câu                                                           낚시꾼         
 213. Ngừơi dọn vệ sinh                                                   청소부         
 214. Người giúp việc                                                      파출부         
 215. Người kinh doanh súc sản                                      축산업자     
 216. Người lái đò                                                           뱃사람         
 217. Người làm nông                                                      영농인         
 218. Nguyên liệu                                                            원료  
 219. Nguyên liệu                                                            자재  
 220. Nguyên vật liệu                                                      원자재         
 221. Nhà hàng                                                               식당  
 222. Nhà ni lông                                                            비닐하우스  
 223. Nhà nông                                                               농가  
 224. Nhà tắm                                                                 목욕탕         
 225. Nhà trọ                                                                  여인숙         
 226. Nhân lực                                                                인력  
 227. Nhân viên giao hàng                                               배달원         
 228. Nơi chuyên bán và cho thuê truyện tranh               만화방         
 229. Nơi làm việc                                                           작업장         
 230. Nơi nuôi bò ngựa                                                    외양간         
 231. Nơi sản xuất                                                           원산지         
 232. Nông dân                                                               농민  
 233. Nông dân                                                               농부  
 234. Nông dân                                                               농사꾼         
 235. Nông nghiệp                                                           농업  
 236. Nông ngư dân                                                        농어민         
 237. Nông sản đặc dụng                                                 특용작물     
 238. Nông thông                                                            농촌  
 239. Nông trường                                                          농원  
 240. Nông trường                                                          농장  
 241. Nứơc công nghiệp                                                 공업국         
 242. Nước dung cho côn nghiệp                                   공업용수     
 243. Nước dung cho nông nghiệp                                 농업용수     
 244. Nước nông nghiệp                                                 농업국         
 245. Nứơc thải công xưởng                                           공장폐수     
 246. Nứơc thải súc sản                                                   축산폐수     
 247. Nuôi cừu                                                                양치기         
 248. Nuôi lấy thịt                                                           사육하다     
 249. Nuôi tằm                                                                누에치기     
 250. Nuôi trồng                                                             양식하다     
 251. Nuôi                                                                      기르다         
 252. Phân bón                                                               거름  
 253. Phân bón                                                               두엄  
 254. Phân bón                                                               비료  
 255. Phì nhiêu                                                               비옥하다     
 256. Phí sử dụng                                                           사용료         
 257. Phòng trà                                                              다방  
 258. Quặng                                                                   갱     
 259. Rau                                                                       채소  
 260. Rổ                                                                         가마니         
 261. Rong biển                                                              해초  
 262. Ruộng muối                                                           염전  
 263. Ruộng vừng                                                           갯벌  
 264. Ruộng                                                                    밭     
 265. Sân phơi                                                                건조장         
 266. Sản xuất hang lọat                                                  대량생산     
 267. Sản xuất                                                                 생산  
 268. Tai nạn công nghiệp                                                산업재해     
 269. Tài nguyên dưới long đất                                       지하자원     
 270. Tạp cốc                                                                  잡곡  
 271. Than đá                                                                 석탄  
 272. Thành phố công nghiệp                                        공업도시     
 273. Thép                                                                     철     
 274. Thiết bị                                                                설비  
 275. Thợ cắt tóc                                                            이발사         
 276. Thợ dệt                                                                  직공  
 277. Thợ lành nghề                                                       숙련공
 278. Thợ mỏ                                                                  광부  
 279. Thợ mộc                                                                목공  
 280. Thổ nhưỡng                                                           토양  
 281. Thợ sửa chữa                                                         수리공         
 282. Thợ trang điểm                                                      미용사         
 283. Thủ công gia đình                                                   가내수공업  
 284. Thủ công nghiệp                                                     수공업         
 285. Thu họach                                                              거두다         
 286. Thu họach                                                              수확하다     
 287. Thu mua lương thực vụ Thu                                    추곡수매     
 288. Thứ thu họach được                                                작물  
 289. Thủ y hải sản                                                          수산물         
 290. Thức ăn gia súc                                                      사료  
 291. Thuốc trừ sâu                                                        농약  
 292. Thuyền cá viễn dương                                           원양어선     
 293. Thuyền đánh cá                                                    고깃배         
 294. Thuyền đánh cá                                                    어선  
 295. Tiệm cắt tóc                                                           이발소         
 296. Tiệm giặt đò                                                           빨래방         
 297. Tiệm giặt đồ                                                           세탁소         
 298. Tiệm trang điểm                                                     미장원         
 299. Tiệm vui chơi giải trí                                               유흥업소     
 300. Tiền cho thuê                                                          대여료         
 301. Trại nuôi gà                                                            양계장         
 302. Trại nuôi trồng                                                       양식장         
 303. Trạm xát gạo                                                          정미소         
 304. Trang bị lọai nặng                                                   중장비         
 305. Trang trại chăn nuôi                                               사육장         
 306. Trang trại cỏ                                                          목초지         
 307. Trang trại nuôi                                                       목장  
 308. Trồng lúa                                                               벼농사         
 309. Trồng, trồng trọt                                                    재배하다     
 310. Trung tâm vận chuyển nhà                                    이삿짐센터  
 311. Tự động hóa                                                           자동화         
 312. Tự thụ tinh                                                             자수정         
 313. Tỷ lệ hang hư                                                         불량 율        
 314. Vận chuyển                                                            택배            
 315. Vàng vụn, vàng cát                                               사금
 316. Vàng                                                                     금     
 317. Vật chất                                                                 물질  
 318. Về làm vườn                                                         귀농  
 319. Việc đồng áng                                                        농사일         
 320. Vụ mùa bị mất                                                       흉작  
 321. Vụ mùa tốt                                                            풍작  
 322. Vườn hoa quả                                                         과수원         
 323. Xát                                                                         타작  
 324. Xe kéo, máy kéo                                                    트랙터         
 325. Xử lý hóa học                                                         화학처리     

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x
error: Rất tiếc, chức năng này không hoạt động.