TIẾNG HÀN GIAO TIẾP

CHỦ ĐỀ: CỨU TÔI VỚI • Cứu tôi với. 사람 살려! • Có kẻ trộm 도둑이냐! • Cháy cháy ! 불이야! • Móc túi. 소매치기다! • Giúp tôi với. 도와주세요! • Bắt lấy nó! 잡아라! • Đứng lại đó. 거기


Rất tiếc, bài viết này chỉ dành cho thành viên và học viên đã đăng ký. Để tiếp tục xem bài viết, vui lòng đăng nhập tại khung dưới đây hoặc đăng ký tại đây để trở thành hội viên Kanata với các quyền lợi được ưu đãi.

Dành cho thành viên đã đăng ký