LUYỆN DỊCH QUA BẢN TIN HÀN – VIỆT

애플, 베트남에서 헤드폰 생산

APPLE, SẢN XUẤT TAI NGHE Ở VIỆT NAM

GV thực hiện : Võ Thị Mai Thanh

 더 인포메이션 보도에 따르면 애플은 미국과 중국간 갈등 격화로 제조 기반을 다변화할 움직임을 보이고 있으며 루머로 나돌던 오버이어 헤드폰 베트남 생산을 계획 중이다.

미국 디지털미디어 기업인 디지탈미디어는 “애플이 중국에서 이미 생산한 구형 모델의 제조를 보완하는 데 그치지 않고, 베트남의 공장을 활용해 완전히 새로운 제품을 생산하는 것은 이번이 처음”이라고 말했다.
고어텍과 룩스셰어 등 중국 업체 두 곳이 중국과 베트남 양국에서 제품을 조립할 것으로 예상된다. 애플베트남은 이 같은 보도에 대해 언급을 피했다.
‘에어팟 스튜디오’로 불리는 신형 헤드폰은 귀와 목 감지, 맞춤형 이퀄라이저 설정 등 다양한 새 기능을 갖추었으며 기존 비츠 헤드폰과 차별화된다. 블룸버그에 따르면, 새로운 헤드폰은 변형 가능 마그네틱 밴드를 가진 터치 제어 기술을 기반으로 한다. 업계 루머에 따르면 애플은 올가을 349USD 정도의 가격에 신제품을 출시할 예정이다.
이달 초 닛케이아시안리뷰는 애플이 기존 에어팟2 생산량의 약 30%(약 300만~400만대)를 이번 분기에 중국에서 베트남으로 이전 생산할 것이라고 보도했다.

출처 : 베한타임즈(http://www.viethantimes.com)

TỪ VỰNG

 1. 판매 :          Bán, tiêu thụ
 2. 인포메이션 :           Information,thông tin
 3. 따르다 :           Theo
 4. 갈등 :           Bất đồng, mâu thuẫn
 5. 격화 :           Sự gay gắt
 6. 조 :           Chế tạo, sản xuất
 7. 기반 :           Cơ bản
 8. 변화하다 :           Thay đổi
 9. 움직임 :           Sự chuyển biến
 10. 루머 :           Tin đồn
 11. 나돌다 :           Lan truyền, xuất hiện
 12. 생산 :           Sản xuất
 13. 계획 :           Kế hoạch
 14. 디지털미디어 : Digital Media
 15. 기업 :           Doanh nghiệp
 16. 이미 :           Trước, rồi
 17. 구형 :           Mẫu cũ
 18. 모델 :           Kiểu mẫu
 19. 보완하다 :           Được chỉnh sửa
 20. 그치다 :           Dừng, ngừng
 21. 공장 :           Nhà máy
 22. 활용다 :           Ứng dụng
 23. 완전히 :           Một cách hoàn chỉnh
 24. 새로운 :           Mới
 25. 제품 :           Sản phẩm, chế phẩm
 26. 신제품 :           Sản phẩm mới
 27. 업체 :           Doanh nghiệp, công ty
 28. 조립하다 :           Lắp ráp
 29. 예상되다 :           Được dự đoán trước
 30. 보도 :           Bản tin
 31. 언급 :           Đề cập
 32. 피하다 :           Tránh
 33. 신형 :           Mẫu mã mới
 34. 감지 :           Cảm biến
 35. 설정 :           Thiết lập
 36. 다양하다 :           Đa dạng
 37. 기능 :           Tính năng
 38. 갖추다 :           Có, trang bị
 39. 기존 :           Vốn có
 40. 차별화되다 :           Trở nên khác biệt
 41. 변형 :           Sự thay đổi diện mạo
 42. 마그네틱 밴드: Magnetic band
 43. 가지다 :           Có
 44. 기술 :           Kỹ thuật
 45. 업계 :           Ngành, giới    
 46. 정도 :           Khoảng, mức độ
 47. 가격 :           Giá
 48. 출시하다 :           Đưa ra thị trường
 49. 예정 :           Dự định
 50. 생산량 :           Sản lượng
 51. 보도하다 :           Đang tin, đưa tin
 52. 스튜디오 :           Studio
 53. 불리다 :           Được gọi
 54. 귀 :           Tai , thính giác
 55. 블룸버그 :           Bloomberg
 56. 터치 :           Touch             
 57. 제어 :           Sự vận hành, sự điều khiển
 58. 분기 :           Quý
 59. 닛케이아시안리뷰 : Nikkei Asia Review

 

 

 

 

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Bình chọn nhiều
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
Đỗ Trân
Đỗ Trân
2 năm cách đây

Ban đầu mình không thích học tiếng Hàn cho lắm. Nhưng gia đình lại bắt học vì có ý định cho mình đi du học. May mắn sao khi đang lúc chán nản lại gặp những bài viết như vầy. Có lẽ nó sẽ giúp ích cho mình trong thời gian sắp tới. Cám ơn trung tâm nhiều ạ

1
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x