Khách sạn(호 탤 )

호 탤

Khách sạn

Tự vựng

Khánh sạn                                           호텔                           hô-thêl

Làm thủ tục vào                                  체크인                        chếc-khư-in

Làm thủ tục ra                                     체크아우                    chếc-khư-a-ư

Quầy tiếp tân                                      리셉션                       ri-xếp-xiơn

Quầy hàng                                           카운터                        kha-un-thờ

Phòng                                                  롬                               rum

Số phòng                                             룸넘버                        rum-nơm-bờ

Tầng                                                    충                               shưng

Chìa khóa                                            열쇠/키                       iơl-xuê/khi

Tấm đệm                                             침대                            shim-te

Khăn trải giường                                 시트                            xi-thừ

Bồn tắm                                              욕조                            iốc-chô

Máy lạnh                                             애건                           e-cơn

Khăn mặt                                            수건                           xu-cơn

Phòng đơn                                           싱글룸                        xing-cưl-rum

Phòng đôi                                            더불룸                       tơ-bưl-rum

Đặt phòng                                           방을 예약하다           bang-ưl iê-iắc-ha-tà

Hủy đặt chỗ                                        예약을 취소하다      iê-iắc-ưl shuy-xô-ha-tà

Dọn vệ sinh                                         청소하다                    shơng-xô-ha-tà

Đồ xách tay                                         소지품                        xô-chi-pum

Hành lý                                               짐                                chim

Phục vụ                                               서비스                        xơ-bi-xừ

Giá phòng                                           방가겪                        bang-ca-ciớc

Một ngày                                             일당                            il-tang

Trú ngụ                                                머무다                        mơ-mu-tà

Trú ngụ /ở                                           목다                            múc-tà

Quầy bar                                             바                               ba

Tính tiền                                              계산하다                    ciê-xan-ha-tà

Trả bằng tiền mặt                                혐금으로 지급           hiơn-cư-mư-rô chi-cứp

Mẫu câu thông

A.

– Còn phòng không vậy?

방이 있습니까?

Bang-i ít-xưm-nì-cá ?

– Cho tôi một phong đơn.

싱글룸 하나 주세요.

Xing-cưl-rum ha-na chu-xề-iồ.

– Anh dự định sẽ ở đây mấy hôm ?

며칠 동안 머무실 예정입니까?

Miơ-shil tông-an mơ-mu-xil chơng-im-ni-cá?

-Tôi sẽ ở đây năm ngày

5일 동안 목겠습니다 .

Ô-il tông-an múc-cết-xưm-ni-tà

– Gía phòng mỗi ngày là bao nhiêu?

하루 방값 얼마입니다.

Ha-ru bang-cáp-ơl-ma-im-nì-cá?

-Mỗi ngày 50 đô la

하루 50불 입니다

Ha-ru ô-xíp-bul-im-ni-tà.

– Có bao gồm ăn sáng không?

아침 식사도 포함됩니까?

a-shim-xíc-xa-tô pô-ham-tuêm-nì-cá?

– Tôi muốn gửi hành lý tại đây .

짐 좀 맡기고 싶습니다.

Chim chôm-mát-ci-cô xíp-xưm-ni-tà.

– Phòng số bao nhiêu vậy?

몇호실 입니까?

Miớt-hô-xil-im-nì-cá?

– Hãy đưa hành lý lên cho tôi.

짐 좀 올려주세요.

Chim chôm ô-liơ-chu-xề-iồ.

– Tầng mười, phỏng 25

십층 25호 입니다.

Xíp-shưng i-xíp-ô-hô-im-ni-tà.

– Hãy dọn phòng cho tôi.

방을 좀 치워 주세요.

Bang-ưl chôm shi-ươ-chu-xề-iồ.

– Hãy thức tôi dậy vào 7 giờ sáng mai.

내일 7시에 깨워주세요.

Ne-il il-cốp-xi-ê ce-ươ-chu-xề-iồ.

–  Ở đây có dịch vụ giặt đồ không?

여기에서 세탁이 됩니까?

iơ-ci-xơ xê-thác-i tuềm-nì-cá?

– Có thể sử dụng điện thoại quốc tế được không?

국제전화를 할수있나요.

Cúc-chê-chơn-hoa-rưl hal-xu-in-nà-iố?

– Ở đây có đổi tiền không?

환전이 됩니까?

Hoan-chơn-i tuêm-nì-cá ?

– Nếu có điện thoại đến hãy chuyển cho tôi.

전화가 오면 바꿔 주세요.

Chơn-hoa-ca ô-miơn ba-cươ chu-xề-iồ.

– nếu có fax đến hãy chuyển cho tôi ngay.

전화테 팩스 오면 갖다주세요.

Chơ-hăn-thê pe-xừ-ca ô-miơn ca-ta-chu-xề-iồ.

-Ngày mai tôi sẽ dời đây.

내일 떠나겠습니다.

Ne-il tơ-na-cết-xưm-ni-tà.

– Tính tiền ở đâu ?

계산 어디서 해요?

Ciê-xan ơ-ti-xơ hè-iố?

– Hãy chuyển hành lý xuống cho tôi.

짐 좀 내려주세요.

Chim chôm ne-riơ-chu-xề-iồ.

– Gọi cho tôi một chiếc taxi.

택시 한대 불러주세요.

Théc-xi hăn-te bu-lơ-chu-xề-iồ .

– Phục vụ rất tốt.

서비스가 좋습니다.

Xơ-bi-xừ-ca chốt-xưm-ni-tà.

– Tôi sẽ lại đến .

또 오겠습니다.

Tô ô-cết-xưm-ni-tà.

– Cảm ơn ông.

감사합니다.

Cam-xa-hăm-ni-tà.

 

 

0 0 bình chọn
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo của
guest
Nhập họ tên (bắt buộc)
Email của bạn (bắt buộc)

0 Bình luận
Phản hồi trong dòng
Xem tất cả bình luận
0
Click vào đây để bình luận hoặc gửi yêu cầu bạn nhé!x