Từ tuần này, trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata sẽ tiến hành góc tư vấn học tiếng Hàn, các bạn có thể gửi các câu hỏi liên quan đến việc học tiếng Hàn cho ad và ad sẽ tham vấn các chuyên gia trong lĩnh vực tiếng Hàn để trả lời cho bạn.

Câu hỏi 1: Em học mà không thấy tiến bộ, làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

– Do chưa đủ khối lượng học tập. Lượng không đủ thì chất không tăng, lượng ở đây là thời gian học tập, khối lượng từ vựng, khối lượng ngữ pháp, vv.. bạn cần kiên trì học thêm một thời gian nữa.

– Có thể bạn chưa có kế hoạch chi tiết vì thế không thấy được sự tiến bộ. Một kế hoạch 3-6 tháng sẽ cho bạn thấy sự khác biệt.

– Có thể bạn đã bước vào giai đoạn bão hòa, giai đoạn này sẽ khiến cho bạn học không vào nữa và bạn cần phải thay đổi phương thức học tập.

– Bạn đã bước vào giai đoạn chán trong qui trình hứng thú- chán- quen thuộc. Bạn cần phải bước vào giai đoạn quen thuộc thì mới có thể tiếp tục học tiếng Hàn (hay làm bất cứ một việc gì khác).

– Có thể bạn đã bị hổng kiến thức, vì thế không thể tiếp tục tiếp thu bài, rất cần ôn lại những kiến thức cơ bản.

– Có thể do tố chất, những bạn tính cách hướng nội, hay xấu hổ, khả năng bắt chước kém thì thường học sẽ chậm hơn so với những người khác.

 

Người trả lời: Thầy Lê Huy Khoa.